Eižens Vēveris

3 pictures
Roles: poet

09.07.1899 – 08.02.1976

Eižens Vēveris (1899–1976) – dzejnieks. Četru dzejoļu krājumu autors. Sācis rakstīt agrā jaunībā, bet literatūrā debitēja 20. gadsimta 60. gados. Par pirmo dzejoļu krājumu "Iedēstiet rozes zemē nolādētā" saņēmis Latvijas PSR Valsts prēmiju. Krājumā atainoti personīgie pārdzīvojumi – ieslodzījums koncentrācijas nometnēs, paustas humānisma un internacionālisma idejas, kas saskatāmas arī vēlākajos krājumos. Līdzās šiem motīviem Eižens Vēvera krājumos dominē arī pretkara tēma un intīmi motīvi.

Birth time/place

09.07.1899
Rīga

Place/time of death

08.02.1976
Rīga

Personal information

Dzimis strādnieka ģimenē. 1916–1919: Pirmā pasaules kara laikā brīvprātīgi iestājies latviešu strēlniekos, dienējis 5. Zemgales pulkā.
1941–1944: Vācu okupācijas sākumā apcietināts, pēc tam ieslodzīts koncentrācijas nometnēs Salaspilī, Štuthofā, Mauthauzenē. Ieslodzījumā piedalījies starptautiskā pretošanās kustībā.
1945: atgriezies Latvijā.

Professional activity

Dzejoļus sācis rakstīt jaunībā.
1967: pirmā publikācija – dzejoļu cikls "Mūžam dzīvie" žurnāla "Karogs" 8. numurā. Dzejoļu krājumi1969: "Iedēstiet rozes zemē nolādētā".
1972: "Cilvēks aiziet pēc saules".
1975: "Viršu medus".
1977: "Vajadzīgā sāpe".

Quotes

"Krājumā "Iedēstiet rozes zemē nolādētā" (1969, LPSR Valsts prēmija 1970) mākslinieciski un emocionāli spēcīgi atainots koncentrācijas nometnēs pārdzīvotais, paustas humānisma, starptautiskas solidaritātes idejas, atsegts fašisma necilvēcīgums. Pārējos krājumos [..] dominē pretkara tēma, internacionālisma un intīmi motīvi."

Ābola, Mirdza. Eižens Vēveris. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003, 627. lpp.

Affinities

Indra Ausekle - Granddaughter
Velga Vēvere - Granddaughter

Occupations

Education

–1923
Riga Teachers Institute
Liepājas iela, Rīga

1907–1915
Rīga City 1st Gymnasium
Raiņa bulvāris 8, Rīga

Working place

Lapmežciems
Skolotājs un skolas pārzinis.

Trapene
Skolotājs un skolas pārzinis.

Bilska
Skolotājs un skolas pārzinis.

1941
Valka
Strādājis par Valkas apriņķa izglītības nodaļas inspektoru un Latviešu teritoriālā korpusa pulka skolotāju.

1945–1959
Rīgas pilsētas 32. septiņgadīgā skola
Rīga
Strādājis par skolas direktoru.

Service

1916–1919
Pirmā pasaules kara laikā brīvprātīgi iestājies latviešu strēlniekos, dienējis 5. Zemgales pulkā.

Detention

1941–1944
Salaspils koncentrācijas nometne
Salaspils memoriāls

1941–1944
Štuthofa
Štuthofas koncentrācijas nometne

1941–1944
Mauthauzenes koncentrācijas nometne
Mauthauzenes koncentrācijas nometne

Participation in organisations

Buried

13.02.1976
Raiņa kapi

Awards

Latvijas PSR Valsts prēmija
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Iedēstiet rozes zemē nolādētā".
Literatūrā
1970

LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks
1974