Rudzu maize

Krājumā iekļauta dzeja no 1930. gada līdz 1959. gadam tapusī dzeja.
Par krājumu saņemta LPSR Valsts prēmija 1960. gadā.

Publisher

Latvijas Valsts izdevniecība

Type of publication

Literary collection

Type of work

Original work

Publishing year/ place

1959, Rīga