Mirdza Ābola

5 pictures

23.02.1923 – 24.02.2007

Mirdza Ābola (1923–2007) – literatūrzinātniece, valodniece, baltkrievu valodas speciāliste. Vairāk nekā 40 darba mūža gadus veltījusi darbam Latvijas PSR Valodas un literatūras institūtā, kur kā zinātniskā līdzstrādniece piedalījusies daudzu institūta kolektīvo izdevumu sagatavošanā. Rakstījusi apceres par Annas Brigaderes, Viļa Lāča, Linarda Laicena, Viļa Plūdoņa u. c. autoru daiļradi. Strādājusi pie Sudrabkalna un Raiņa kopoto rakstu izdošanas (par darbu pie Raiņa Kopoto rakstu izdevuma 1986. gadā saņēmusi Latvijas PSR Valsts prēmiju). Nozīmīga pētnieciskā darba daļa veltīta latviešu un baltkrievu literāro sakaru izpētei, tapuši raksti par latviešu un baltkrievu rakstniekiem Latvijas un Baltkrievijas periodikā un enciklopēdijās. Sastādījusi un komentējusi latviešu dzejas antoloģiju baltkrievu valodā "Latviešu padomju dzeja" (1-2, Minskā 1984, kopā ar S. Paņizņiku), kā arī Raiņa un Jāņa Sudrabkalna darbu izlases. Latviešu valodā tulkojusi baltkrievu literātu V. Karatkeviča, J. Kolasa, S. Paņizņika, kā arī Marka Tvena darbus. 2001. gadā Baltkrievijas valdība viņai piešķīrusi Franciska Skarinas medaļu – par nozīmīgu ieguldījumu baltkrievu-latviešu kultūras sakaru attīstībā. 2010. gada beigās iznāca viņas sastādītā pirmā baltkrievu-latviešu un latviešu-baltkrievu vārdnīca.

Birth time/place

23.02.1923
Svitene

Place/time of death

24.02.2007

Personal information

Dzīvesbiedrs gleznotājs un mākslas zinātnieks Ojārs Ābols. Dēls – flautists, komponists Juris Ābols.

Professional activity

Apceres par Annas Brigaderes, Viļa Lāča, Linarda Laicena, Viļa Plūdoņa u. c. autoru daiļradi. Raksti par latviešu un baltkrievu rakstniekiem enciklopēdijās un periodikā.

Piedalījusies Zinātņu Akadēmijas Valodas un literatūras institūta kolektīvo izdevumu sagatavošanā:
1957–1962: "Latviešu literatūras vēsture" (4.–6. sējums),
1965: "Tautas dzejnieks Rainis",
1977–1983: Raiņa Kopoti raksti 30 sējumos (1.–3., 5.–7., 17, 1.–3. variantu sējumi),
1985: "Mūsdienu latviešu padomju literatūra. 1960-1980",
1989–1990: "J. Raiņa tulkojumi" (2.–3. sējums).

Plaši pētījusi Jāņa Sudrabkalna daiļradi. Sarakstījusi monogrāfiju par Jāni Sudrabkalnu, sastādījusi un komentējusi viņa "Kopotus rakstus", sakārtojusi dzejnieka bibliogrāfiju, apkopojusi Jāņa Sudrabkalna rakstus par teātri, izdevusi viņa vēstuļu izlasi.1977: Jānis SudrabkalnsLatviešu un baltkrievu literāro sakaru pētniecība Publicējusi rakstus par latviešu un baltkrievu rakstniekiem Latvijas un Baltkrievijas periodikā un enciklopēdijās.
1975: "Rainis un baltkrievi" (baltkrievu valodā Райніс і беларусы);
1977: grāmata par latviešu un baltkrievu literārajiem sakariem "Tā draudzība mūžības ilgumu zin" (kopā ar Dzidru Vīksnu);
1977: "Jānis Sudrabkalns un baltkrievi" (baltkrievu valodā Ян Судрабкалн і беларусы).
Tulkojumi un baltkrievu-latviešu-baltkrievu vārdnīcaLatviešu valodā tulkojusi baltkrievu literātu V. Karatkeviča, J. Kolasa, S. Paņizņika u.c., kā arī Marka Tvena darbus.
1948: Irina Karnauhova "Joka pasakas" (atkārtots izdevums 1949. gadā)
1950: Marks Tvens "Toma Sojera piedzīvojumi"
1952: Marks Tvens "Haklberija Fina piedzīvojumi"
1954: N. Vengrovs "Nikolaja Ostrovska dzīve"
1976: Vladimirs Karatkevičs "Čozenija" (Чазенія)

Latviešu autoru darbu tulkojumi baltkrievu valodā
1984: latviešu dzejas antoloģija baltkrievu valodā "Latviešu padomju dzeja" (1-2, Minskā, sastādītāja, komentētāja, kopā ar S. Paņizņiku);
1993: Raiņa darbu, rakstu un Saeimā par baltkrievu problēmām teikto runu izlase (Minska).

2010. gada beigās iznāca viņas sastādītā pirmā baltkrievu-latviešu un latviešu-baltkrievu vārdnīca.
Zinātniskie grādi1954: filoloģijas zinātņu kandidāte
1993: filoloģijas doktore

Affinities

Juris Ābols - Son
Ojārs Ābols - Ex-husband

Name at birth

Mirdza Jaunvalka

Education

1941
Rīga City 4th Secondary School
Zvārdes iela 1, Rīga
Beigusi 1941. gadā.

1949
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Beigusi Filoloģijas fakultāti.

Working place

Participation in organisations

1991
Starptautiskās baltkrievu asociācijas Latvijā priekšsēdētāja

Awards

Latvijas PSR Valsts prēmija
Prēmija piešķirta par Raiņa Kopoto rakstu akadēmisko izdevumu 30 sējumos (1977-1986): piedalījusies Raiņa Kopotu rakstu zinātniskā izdevuma sagatavošanā (1-3, 5-7, 17, 1.-3. variantu sēj., 1977-1983).
Zinātnē un ražošanā
1987

Franciska Skorinas medaļa
Medaļa piešķirta par nozīmīgu ieguldījumu baltkrievu-latviešu kultūras sakaru attīstībā.
2001