Sen to Rīgu daudzināja

Sastādījusi un ievadu uzrakstījusi Alma Ancelāne.
Saturs:Rīgas celšana, tās vārda izraudzīšana
Nu to Rīgu ieraudzīju
Rīgas cēlāji un iedzīvotāji
Bāleliņš Rīgā brauca
Liela Rīga, tā bagāta
Rīga karos
Vai Rīga jau gatava
Paskaidrojošā vārdnīca folkloras leksikai

Publisher

Apgāds "Zinātne"

Type of publication

Selection

Type of work

Original work

Compiler

Publishing year/ place

1975, Rīga