Sen to Rīgu daudzināja

Sastādījusi un ievadu uzrakstījusi Alma Ancelāne.
Saturs:Rīgas celšana, tās vārda izraudzīšana
Nu to Rīgu ieraudzīju
Rīgas cēlāji un iedzīvotāji
Bāleliņš Rīgā brauca
Liela Rīga, tā bagāta
Rīga karos
Vai Rīga jau gatava
Paskaidrojošā vārdnīca folkloras leksikai

Izdevējs

Apgāds "Zinātne"

Izdevuma veids

Izlase

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Mākslinieks

Sastādītājs

Izdošanas gads/vieta

1975, Rīga