Zemesvēzi dzirdēt

Antona Broka pēcvārds "Rakstniece un viņas laiks".

Atkārtots izdevums 1986. gadā.

Veca kolhoznieka Donāta Dravnieka atmiņās, pārdomās, vīzijās atklāts latviešu zemnieka smagais liktenis, cildināts darbs kā svētums un cilvēka iekšēja nepieciešamība.
E. Veidenbauma prēmija (1984), LPSR Valsts prēmija (1985),
Iestudēts Valmieras teātrī 1985. gadā.

Publisher

Izdevniecība "Liesma"

Type of publication

Book

Type of work

Original work

Author of the comment

Author

Artist

Publishing year/ place

1984, Rīga