Antons Broks

3 pictures

Birth time/place

21.12.1929

Personal information

BROKS Antons (dz. 1929. 21.XII Varakļānu pag. Silenieku c.) - rakstnieks.
Dz. zemnieku ģim. Māc. Silmalas psk., Varakļānu septiņg. sk. un vidusskolā. Strād. par skolotāju Silagala septiņg. sk. (1949-50), beidzis LVU Vēst. un filol. fak. Latviešu val. un lit. nod. (1961). Strād. žurn. "Karogs" (1960-66), izdevn. "Liesma" (1966-68), laikr. "Literatūra un Māksla" (1968-72), Rīgas kinostudijas scenāriju daļā (1972-90). RS b. (1964).
Lit. darbības sākumā darbojies literatūrkritikā. Pirmā publikācija - recenz. "Un tomēr - mūsu laikabiedri..." par M. Kalndruvas stāstu krāj. "Nemierīgais cilvēks" laikr. "Literatūra un Māksla" 1960.22.X. Periodikā
un dažādos kopkrāj. public. B. stāsti un apraksti. Kopā ar K. Fimberu sar. dok. grām. par O. Oškalnu "Tikai cilvēks" (1967). Veidojis kinoscenārijus filmām "Liktenim spītējot" (1975, pēc I. Indrānes rom. "Ūdensnesējs" ), "Vasara bija tikai vienu dienu" (1980, pēc R. Ezeras t.p. nos. stāsta), "Fronte tēva pagalmā" (1984, pēc B. Saulīša rom. "Ošu gatve" ; LPSR Valsts prēm. 1985). Sakārtojis un tulk. grām. "A. Serafimovičs laikabiedru atmiņās" (1963), dramatizējis I. Indrānes rom. "Zemesvēzi dzirdēt" (t-rī 1986).
H. Hiršs

Professional activity

1960: pirmā publikācija – recenzija "Un tomēr – mūsu laikabiedri..." par Mārtiņa Kalndruvas stāstu krājumu "Nemierīgais cilvēks" laikrakstā "Literatūra un Māksla" 22. oktobrī.

Scenāriju autors mākslas filmām1975: Liktenim spītējot» (pēc Ilzes Indrānes romāna "Ūdensnesēja")
1980: Vasara bija tikai vienu dienu (pēc Regīnas Ezeras stāsta ar tādu pašu nosaukumu)
1984: Fronte tēva pagalmā (pēc Bruno Saulīša romāna "Ošu gatve")
1986: Cilvēki dārzā: literārais scenārijs pilnmetrāžas mākslas filmai pēc Arvīda Griguļa romāna
1986: Esiet kā vīri (Ceļš uz mūžību): literārs scenārijs pilnmetrāžas mākslas filmai

Affinities

Baiba Broka - Daughter

Occupations

Education

Silmala
Silmalas pamatskola

Varakļāni
Varakļānu septiņgadīgā skola

Varakļāni Secondary school
Varakļāni

1956–1961
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Vēstures un filoloģijas fakultāte

Working place

1949–1950
Silagals
Silagala septiņgadīgā skola, skolotājs

1960–1966
Žurnāls "Karogs"
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga

1966–1968
Izdevniecība "Liesma"
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Redaktors

1968–1972
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Redaktors

1972–1990
Riga Motion Pictures Studio
Šmerļa iela 3, Rīga
Scenāriju daļa, redaktors

Participation in organisations

1961–1990
Padomju Savienības komunistiskā partija (1952–1991)
Biedrs

1964–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedrs

1990
Latvian Writers’ Union
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
Biedrs

Travelled

09.1978
Rostoka
Brauciens Rostokas Rakstnieku savienības nodaļas un Latvijas Padomju rakstnieku savienības apmaiņas kārtībā.

Awards

Latvijas PSR Valsts prēmija
Prēmija piešķirta par kinoscenāriju filmai "Fronte tēva pagalmā" (1984).
Literatūrā, mākslā un arhitektūrā
1985