Gunārs Priede

12 pictures

17.03.1928 – 22.12.2000

Gunārs Priede (1928–2000) ir viens no ievērojamākiem latviešu dramaturgiem 20. gadsimta otrajā pusē. Kopš 1955. gada Gunāra Priedes lugas regulāri iestudētas Dailes teātrī, vēlāk arī Jaunatnes teātrī, Valmieras teātrī un citur. Galvenokārt darbojies dramaturģijā, rakstījis drāmas un komēdijas. No 1953. līdz 1999. gadam sarakstījis četrdesmit piecas lugas. Rakstījis arī kinoscenārijus, publicējis rakstus par literatūru, arhitektūru, mākslu, Latvijas kultūras vēsturi. Strādājis Rīgas kinostudijā, LPSR Kultūras ministrijā, bijis Latvijas Kinematogrāfistu savienības un Latvijas Padomju rakstnieku savienības valdes pirmais sekretārs, vēlāk darbojies arī Brāļu kapu komitejā un citās institūcijās. 20. gadsimta 60. gados aizliegta lugas "Smaržo sēnes" un Gunāra Priedes lugas "Trīspadsmitā" motīvos balstītās filmas "Elpojiet dziļi..." izrādīšana. 20. gadsimta 80. gados Priedes darbos uzsvērta kolektīvās atmiņas un nācijas identitātes tēma.

Birth time/place

17.03.1928
Rīga

Place/time of death

22.12.2000
Rīga

Personal information

Dzimis valsts ierēdņa ģimenē.

Professional activity

1949: pirmā publikācija – recenzija par D. Slepjanes lugas "Māsas" izrādi laikrakstā "Literatūra un Māksla" 1949. gada 20. martā.
1955: pirmā publicētā luga "Jaunākā brāļa vasara" žurnāla "Karogs" 2. numurā.
Rakstījis kinoscenārijus, apceres par literatūru, teātri, arhitektūru, pilsētbūvniecību un kultūras vēsturi.
Sastādījis latviešu tautasdziesmu izlases "Latvju Dainas: Krišjāņa Barona kopojumā, 1894–1915" (1982), "Latvju Dainas: parindeņu izlase" (1984), "Latvju Dainas=Latvian Folksongs" (2012, parindeņu tulkojumi angļu, vācu, krievu valodā. Redaktores Dace Bula, Sanita Reinsone).
Literārajā jaunradē galvenokārt pievērsies dramaturģijai.

LUGU IZDEVUMI

1955: "Jaunākā brāļa vasara".
1956: "Lai arī rudens".
1958: "Normunda meitene".
1960: "Pozitīvais tēls".
1961: "Vikas pirmā balle".
1966: "Pa valzivju ceļu".
1968: "Septiņas lugas".
1973: "Piecas lugas: 1970–1972".
1977: "Pie Daugavas: lugas, kinoscenārijs un raksti".
1981: "Pasaku lugas".
1983: "Lauku lugas".
1988: "Sēnes un siens".
1997: "Centrifūga un citas lugas".

PUBLICISTIKA

1987: "Ko mums te būs mācīties: raksti periodikā".

DIENASGRĀMATAS

2001: "Mans 1984. gads".
2013: "Gunāra Priedes dzīve un darbi, 1928–1958". 1. sējums (tostarp darbu publikācijas).
2014: "Gunāra Priedes dzīve un darbi, 1959–1968". 2. sējums (tostarp darbu publikācijas).
2015: "Gunāra Priedes dzīve un darbi, 1969–1976". 3. sējums (tostarp darbu publikācijas).
2016: "Gunāra Priedes dzīve un darbi, 1977–1986". 4. sējums (tostarp darbu publikācijas).
2017: "Gunāra Priedes dzīve un darbi, 1987–2000". 5. sējums (tostarp darbu publikācijas).

CITI DARBI

1993: "Baronielas 12. nams Rīgā". 
1997: "Arhitekts Vilhelms Bokslafs un Rīga".

DARBU PIRMIESTUDĒJUMI TEĀTRĪ

1955: "Jaunākā brāļa vasara" Dailes teātrī
1956: "Lai arī rudens" Dailes teātrī
1958: "Normunda meitene" Dailes teātrī
1959: "Pozitīvais tēls" Dailes teātrī
1960: "Vikas pirmā balle" Dailes teātrī
1961: "Trojas zirgs" Jaunatnes teātrī
1962: "Nāk dēli mājās" Dailes teātrī
1963: "Miks un Dzilna" Nacionālajā teātrī
1964: "Pa valzivju ceļu" Dailes teātrī
1964: "Lasīja Bebre" Jaunatnes teātrī
1965: "Tava labā slava" Nacionālajā teātrī
1966: "Trīspadsmitā" ("Nāc uz manām trepēm spēlēties") Jaunatnes teātrī
1970: "Interlellis 67" Leļļu teātrī
1971: "Otīlija un viņas bērnu bērni" Liepājas teātrī
1972: "Ugunskurs lejā pie stacijas" Jaunatnes teātrī
1973: "Aivaru gaidot" Jaunatnes teātrī
1973: "Zilā" Pērnavas teātrī Igaunijā
1974: "Es jūs piespiedīšu mīlēt Raini" Jaunatnes teātrī
1974: "Udmurtijas vijolīte" Valmieras teātrī
1975: "Tētis un māmiņa jeb Niklāva Rimšas noslēpums" Latvijas televīzijā
1976: "Vējlukturis abažūrā" Jaunatnes teātrī
1978: "Žagatas dziesma" Valmieras teātrī
1980: "Vai mēs viņu pazīsim?" Dailes teātrī
1980: "Mācību trauksme" Dailes teātrī
1983: "Filiāle" Nacionālajā teātrī
1983: "Saniknotā slieka" Jaunatnes teātrī
1985: "Centrifūga" Jaunatnes teātrī
1986: "Sniegotie kalni" Jaunatnes teātrī
1988: "Smaržo sēnes" Jaunatnes teātrī
1992: "Jāņi slimnīcā" ("Jāņu nakti negulēju") Valmieras teātrī
1992: "Nakts pirms mājām" Austrālijas Latviešu teātrī Melburnā
1992: "Ceturtdienas ciemiņi" aktieru grupas iestudējumā Rīgā, Kongresu namā
1993: "Pārventas hetēra" Jaunajā Rīgas teātrī
1994: "Auseklītis virs Betlēmes" Jaunajā Rīgas teātri
1995: "Zemgales bajāriene Rīgā" Lielvārdes Tautas teātrī
1997: "Pie mums, martā" Dailes teātrī
1997: "Burbuļi" Dailes teātrī
1997: "Tāltālā zemē" Dailes teātrī
2000: "Vīkšējs un hercogiene" Brisbenas Latviešu biedrības literārajā kopā Austrālijā

FILMU SCENĀRIJI

1961: "Kārkli pelēkie zied" (režisors Gunārs Piesis), Rīgas kinostudija
1967: "Elpojiet dziļi..." (režisors Rolands Kalniņš), Rīgas kinostudija, publiski izrādīta 1986. gadā

Quotes

DAIĻRADES KOPSAVILKUMS
"Gunārs Priede ir pazīstamākais un populārākais padomju laika latviešu dramaturgs, kura darbi pēc desmit pēckara gadu apjukuma [20. gadsimta] 50. gadu vidū turpina profesionālās dramaturģiskās literatūras attīstību un vienlaikus aizsāk jaunu posmu latviešu literatūrā, jo atspoguļo padomju dzīves realitāti ar visu tās deformēto ideoloģiju. Protams, atbilstoši sava laika iespējām, bet labākajos darbos balansējot uz naža asmens starp ideoloģijai pieņemamo un nepieļaujamo – gan konflikta uzstādījuma, gan varoņu pasaules redzējuma ziņā."

Struka, Ieva. Aiz vārdiem "Gunārs Priede". Gunāra Priedes dzīve un darbi. 1928–1958. Rīga: Jumava, 2013, 5. lpp.

DAIĻRADES MĀKSLINIECISKĀS ĪPATNĪBAS
"G. Priede savā mākslā dzīvi vēro un analizē it kā ar slēptās kameras palīdzību tieši tās ikdienas plūsmā, kur likumsakarīgais atsedzas tikai tad, kad tiek redzīgi attīrīts no nebūtisko ikdienas sīkumu un nejaušību piejaukuma. Dramaturgam ir tuva [Antona] Čehova un itāliešu neoreālistu prasme padarīt interesantu un dziļi būtisku to, kas ir ap mums ikdienā."

Bībers, Gunārs. Uguns stafete. Priede, Gunārs. Pie Daugavas. Rīga: Liesma, 1977, 8. lpp.

AUTORA POZĪCIJA
"Manā grāmatu plauktā stāv trīs lugu krājumi, kurus uzrakstījis cilvēks, kas vienmēr bijis un palicis sev uzticīgs. Kas rakstījis tā, kā dzīvojis. Man tas dod spēku un stiprina ticību, ka tātad tas ir iespējams."
Radzobe, Silvija. Cilvēks un laiks Gunāra Priedes lugās. Rīga: Zinātne, 1982, 250. lpp.

Education

1942
Rīgas Čiekurkalna 10. pamatskola
Čiekurkalna 1. līnija 53, Rīga
Pabeidzis Rīgas Čiekurkalna 10. pamatskolu.

1947
Ventspils 1. ģimnāzija
Ventspils
Pabeidzis Ventspils 1. vidusskolu.

1953
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Absolvējis LVU Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļu.

Working place

1953–1955
Latvijas PSR Zinātņu akadēmija
Rīga
Strādājis Arhitektūras un celtniecības institūtā.

1955–1957
Rīgas lauksaimniecības tehnikums
Rīga
Arhitektūras pasniedzējs

1955
Latvijas republikāniskais neklātienes lauksaimniecības tehnikums
Rīga
Arhitektūras pasniedzējs

1957–1960
Rīgas celtniecības tehnikums
Rīga
Arhitektūras pasniedzējs

1958–1960
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Dramaturģijas konsultants

1960–1962
Riga Motion Pictures Studio
Skolas iela, Rīga
Scenāriju daļas vadītājs

1962–1964
Riga Motion Pictures Studio
Šmerļa iela 3, Rīga
Redaktors

1964–1965
Latvijas PSR Kultūras ministrija
Rīga
Bijis Kultūras ministrijas mākslas ekspertu un repertuāru redakcijas kolēģijas loceklis.

1965–1968
Latvijas PSR Kinematogrāfistu savienība
Elizabetes iela 49, Rīga
Bijis Latvijas Kinematogrāfistu savienības valdes pirmais sekretārs.

1972–1974
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Rakstnieku savienības valdes sekretārs

1974–1984
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Rakstnieku savienības valdes pirmais sekretārs

1975–1989
Ļeņina un PSRS Valsts prēmiju komiteja
Maskava
Bijis Ļeņina un PSRS Valsts prēmiju komitejas loceklis.

1989–2000
Latvijas Brāļu kapu komiteja
Rīga
Bijis komitejas priekšsēdētājs.

Participation in organisations

1956–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedrs

1990–2000
Latvian Writers’ Union
Rīga
Biedrs

Travelled

1961
Japāna

1961
Čehoslovākija

1962
Prāga

30.10.1963–04.11.1963
Prāga

05.11.1963
Londona

05.11.1963
Gandera

05.11.1963–14.11.1963
La Habana, Cuba

1965
Vācijas Demokrātiskā Republika

07.1975
Šrilanka
PSRS Rakstnieku savienības tūristu grupā.

1976
Angola

24.02.1977–19.03.1977
Dakar, 2084, Sénégal

10.1977
Polija
PSRS Rakstnieku savienības delegācijas sastāvā.

17.04.1978
Dušanbe

1979
Rumānija

01.1979
Bulgārija
PSRS Rakstnieku savienības komandējums.

11.1979
Austrālija
Brauciens PSRS Rakstnieku savienības delegācijas sastāvā.

03.1982
Itālija
Brauciens uz desmit dienām PSRS Rakstnieku savienības delegācijas sastāvā.

09.1983
Itālija
Brauciens KPFSR Rakstnieku savienības specgrupas sastāvā.

11.1983
Francija
Brauciens uz desmit dienām LPSR Draudzības biedrības specgrupas sastāvā braucienam uz Padomju Latvijas dienām Francijā.

04.1985–05.1985
Norvēģija

Memorials

22.09.2002
Lielvārdes Lāčplēša kapi
2002. gada 22. septembrī atklāts piemineklis dramaturgam Gunāram Priedem. Tēlnieks Alberts Terpilovskis.

Buried

Lielvārdes Lāčplēša kapi

Awards

Latvijas PSR Valsts prēmija
Prēmija piešķirta par lugu "Normunda meitene" un nopelniem latviešu padomju oriģināldramaturģijas attīstībā.
Literatūrā
1959

Ordenis "Goda Zīme"
1967

LĻKJS prēmija
Prēmija piešķirta par sekmīgu jaunatnes tematikas risinājumu latviešu padomju dramaturģijā.
Literatūrā, mākslā, žurnālistikā un arhitektūrā
1974

LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks
1976

Andreja Upīša prēmija (Skrīveri)
Prēmija piešķirta par lugām "Lauku lugas" un "Mācību trauksme".
1982

Darba Sarkanā Karoga ordenis
1984

LPSR Tautas rakstnieks
1988

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar Ordeņa domes 1995. gada 2. augusta lēmumu.
IV šķira
1995