Vincents Karaļuns

2 pictures

20.03.1918 – 26.08.1988

Vincents Karaļuns (1918–1988) – vēsturnieks, vēstures zinātņu doktors, LPSR ZA korespondētājloceklis; bijis ZA Vēstures institūta direktors. Saņēmis vairākus apbalvojumus.

Birth time/place

20.03.1918
Daugavpils

Place/time of death

26.08.1988

Personal information

Dzimis zemnieku ģimenē.

1941–1944: iesaukts padomju armijā, pie Maskavas ievainots.

Professional activity

Kopš 1947: darbojās dažādu periodisko izdevumu redakcijās. 

Līdztekus žurnālista darbam pievērsās zinātniskajam darbam. Pētījumu rezultāti atspoguļoti daudzās monogrāfijās, zinātniskajos rakstos un populārzinātniskajos izdevumos. Par vienu no galvenajiem viņa zinātniskās darbības virzieniem kļuva Latvijas lauku attīstība pēckara gados, galvenokārt ar agrorūpniecisko kompleksu saistītās problēmas.

Participation in organisations

Latvijas PSR Zinātņu akadēmija
Latvijas Zinātņu akadēmija
Korespondētājloceklis.

Education

1937
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Studēja ekonomiku Tautsaimniecības fakultātē.

Working place

1959–1961
Žurnāls "Zvaigzne" (1950–1994)
Rīga
Galvenais redaktors.

1961–1971
Žurnāls "Padomju Latvijas Komunists"
Rīga
Galvenais redaktors.

1971–1981
Rīga
Latvijas Komunistiskās partijas CK Partijas vēstures institūta direktora vietnieks zinātniskajā darbā.

1981–1988
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta direktors.

Buried

Raiņa kapi