Vincents Karaļuns

2 bildes

20.03.1918 – 26.08.1988

Vincents Karaļuns (1918–1988) – vēsturnieks, vēstures zinātņu doktors, LPSR ZA korespondētājloceklis; bijis ZA Vēstures institūta direktors. Saņēmis vairākus apbalvojumus.

Dzimšanas laiks/vieta

20.03.1918
Daugavpils

Miršanas laiks/vieta

26.08.1988

Personiska informācija

Dzimis zemnieku ģimenē.

1941–1944: iesaukts padomju armijā, pie Maskavas ievainots.

Profesionālā darbība

Kopš 1947: darbojās dažādu periodisko izdevumu redakcijās. 

Līdztekus žurnālista darbam pievērsās zinātniskajam darbam. Pētījumu rezultāti atspoguļoti daudzās monogrāfijās, zinātniskajos rakstos un populārzinātniskajos izdevumos. Par vienu no galvenajiem viņa zinātniskās darbības virzieniem kļuva Latvijas lauku attīstība pēckara gados, galvenokārt ar agrorūpniecisko kompleksu saistītās problēmas.

Dalība organizācijās

Latvijas PSR Zinātņu akadēmija
Latvijas Zinātņu akadēmija
Korespondētājloceklis.

Izglītība

1937
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Studēja ekonomiku Tautsaimniecības fakultātē.

Darbavieta

1959–1961
Žurnāls "Zvaigzne" (1950–1994)
Rīga
Galvenais redaktors.

1961–1971
Žurnāls "Padomju Latvijas Komunists"
Rīga
Galvenais redaktors.

1971–1981
Rīga
Latvijas Komunistiskās partijas CK Partijas vēstures institūta direktora vietnieks zinātniskajā darbā.

1981–1988
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta direktors.

Apglabāts

Raiņa kapi