Jānis Grants

4 pictures
Roles: author

16.06.1909 – 04.12.1970

Jānis Grants (īstajā vārdā – Jēkabsons; 1909–1970) – rakstnieks, kura daiļradē dominē komunistiskās ideoloģijas propaganda. Daiļrade par kara un jūras tematiku. Pēc padomju okupācijas aktīvi darbojās sabiedriskajā un literārajā dzīvē. Viens no Latvijas Padomju rakstnieku savienības organizētājiem 1940. gadā. Piedalījies vairāku latviešu literatūras darbinieku – Pētera Birkerta, Aleksandra Čaka u. c. – "nemarksistisko" tendenču meklēšanā un atmaskošanā.

Birth time/place

16.06.1909
Daugavgrīva

Place/time of death

04.12.1970
Rīga

Personal information

Dzimis zvejnieka ģimenē.
No 1922: No 13 gadu vecuma strādājis gadījuma darbus Jaunciema kokzāģētavās, pie zvejniekiem, Rīgas ostā par kuģu un vagonu krāvēju.
1940–1941: aktīvi darbojās sabiedriskajā un
literārajā dzīvē. Aktīvi piedalījies latviešu literatūras darbinieku – Pētera Birkerta, Aleksandra Čaka u. c. – "nemarksistisko" tendenču meklēšanā un atmaskošanā.

Professional activity

1931: pirmās publikācijas laikrakstā "Pamatšķira" un žurnālā "Strādnieku Sports un Sargs".Proza1945: "Mazās upes sākums".
1947: "Kalna sādžas aizstāvēšana" (apvienoti krājumā "Frontes stāsti").
1948: "Frontes stāsti".
1949: "Vēja pusē".
1954: "Aiz mums Maskava".
1959: "Ausma ceļā".
1959: "Šalc zilais lauks".
1962: "Saules lēkti Vēju salā".
1964: "Kuģis piestāj jaunības krastā".
1965: "Doka komandieris".
1968: "Liesmo zilā uguntiņa".

Quotes

"Jāņa Granta prozas pamattēmas – karš un jūra. [..] Granta prozas labākajiem darbiem, kuros nedominē komunistiskās ideoloģijas propaganda, raksturīgs reālistisks, lakonisks stāstījums, precīza un koncentrēta domas izpausme, tēlainība panākta ar rūpīgi izstrādātām detaļām."

Venters, Egīls. Jānis Grants. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003, 211.–212. lpp.

Occupations

Name at birth

Jānis Jēkabsons

Working place

Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Literārais konsultants, jauno prozas autoru sekcijas vadītājs

1922
Rīga
No 13 gadu vecuma strādājis gadījuma darbus Jaunciema kokzāģētavās, pie zvejniekiem, Rīgas ostā par kuģu un vagonu krāvēju.

1940–1941
Laikraksts "Darbs"
Rīga
Redaktora vietnieks

29.11.1940–27.06.1941
Žurnāls "Atpūta" (1924–1941)
Kalēju iela, Rīga
Atbildīgais redaktors

11.1940–06.1941
Latvian Soviet Writers’ Union
Ģertrūdes iela 6, Rīga
Organizēšanas komitejas sekretārs

1942–1944
Laikraksts "Padomju Strēlnieks"
Krievija
Līdzstrādnieks

1942–1944
Laikraksts "Latviešu Strēlnieks"
Krievija
Līdzstrādnieks

1942–1944
Laikraksts "Par Padomju Latviju"
Krievija
Līdzstrādnieks

1945–1946
Art Department
Rīga
Repertuāra komisijas priekšsēdētājs

1946–1949
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Redaktors

Detention

Daugavpils
Par nelegālu darbību atradies apcietinājumā Rīgas centrālcietumā un Daugavpilī.

1934–1938
Mazā Matīsa iela 3, Rīga
Par nelegālu darbību atradies apcietinājumā Rīgas centrālcietumā un Daugavpilī.

Education

1919–1925
Bolderājas pamatskola
Bolderāja

1926–1930
Latvijas Kultūras veicināšanas biedrības vakara vidusskola
Krišjāņa Barona iela 36, Rīga

Participation in organisations

Emigrated

1941
Čuvašijas APSR
Ienākot nacistiskās Vācijas karaspēkam, evakuējas uz Čuvašijas APSR.

1941
Gorohoveca

1941–1942
Taškenta
Guvis ievainojumu Maskavas aizstāvēšanas kaujās un nosūtīts ārstēties uz Taškentu.

Service

1941–1944
Sarkanā armija
Krievija
Otrā pasaules kara laikā cīnījās Sarkanajā armijā, tika smagi ievainots un nosūtīts ārstēties uz Taškentu.

Buried

08.12.1970
Raiņa kapi

Awards

Latvijas PSR Valsts prēmija
Prēmija piešķirta par romānu "Šalc zilais lauks".
Literatūrā
1960

LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks
1969