Latviešu literatūras vēsture 6. sējumos. 4. sējums

Buržuāziski demokratisko revolūciju periods. No 20. gadsimta sākuma līdz 1917. gadam

Redakcijas kolēģija:
Kārlis Graudiņš, Ingrīda Kiršentāle, Kārlis Kundziņš, Valija Labrence, Ēvalds Sokols (atbildīgais redaktors)

SĒJUMU SARAKSTĪJUŠI:

Mirdza Ābola – Anna Brigadere, Plūdons. Fricis Bārda
Margrieta Dombrovska – Augusts Deglavs. Jānis Akuraters. Jānis Jaunsudrabiņš
Jānis Kalniņš – Edvards Vulfs
Kārlis Kudziņš – Skatuves māksla
Valija Labrence – Kārlis Skalbe
Maiga Mauriņa – Mākonis
A. Sliede – Augusts Brūklenājs
Ēvalds Sokols – Literatūras virzieni un metodes. Tautas dzejnieks Jānis Rainis
Biruta Šīra (Gudriķe) – Lindulis
Jānis Upītis – Laikmeta sabiedriski politiskie apstākļi. Latviešu kultūras un mākslas dzīves īss raksturojums. Periodika kā literatūras tribīne. Progresīvās kritikas attīstība (Ermanis Pīpiņš-Vizulis, Jānis Asars, Vilis Dermanis, Janis Jansons-Brauns, Andrejs Upīts, Antons Birkerts, Roberts Pelše, Antons Krauja, Vilhelms Knoriņš) un literatūras vēsturnieku darbs (Līgotņu Jēkabs, Roberts Klaustiņš, Plūdons, Teodors Zeiferts, Andrejs Upīts). Buržuāziskās literatūras īss raksturojums. Sudrabu Edžus. Pēteris Blaus. Teodors Lejas-Krūmiņš. Augusts Baltpurviņš. Jānis Kleinberģis. Atis Ķeniņš. Mārtiņš Liepa. Birznieku Sofija. Jānis Kļaviņš. Pāvils Gruzna. Juris Kosa. Jūlijs Dievkociņš. Augusts Bračs. Apsesdēls. Eduards Cālītis. Jānis Kārstenis. Emīlija Krišjāne. Jānis Gulbis. Arveds Švābe
Alfons Vilsons – Progresīvās dzejas, prozas un dramaturģijas vispārīgs raksturojums. Antons Birkerts