Roberts Pelše

15 bildes

15.10.1880 – 19.06.1955

Dzimšanas laiks/vieta

15.10.1880
Elejas pagasts
Dzimis Elejas pagasta "Māckaišos".

Miršanas laiks/vieta

19.06.1955
Rīga

Personiska informācija

PELŠE Roberts (1880.15.X Elejas pag. Māckaišos - 1955.19.VI Rīgā, apbed. Raiņa kapos) - mākslas un literatūras zinātnieks, filol. z.d. (1948), LPSR ZA akad. (1951).
Dz. zemnieku ģim. Māc. Elejas pagastsk. un Jelgavas pils. sk. (1891-96). Strād. pag. valdē Zaļeniekos un Lielsesavā (1897-1900), kur piedalījies rev. kustībā. Bijis kantora darbinieks kokzāģētavā Blagoveščenskā (Austrumsibīrijā) un laikr. "Amurskij kraj" līdzstr. (1900-03). Piedalījies 1905. g. rev. Ljā. Mācījies Vēstures inst. Parīzē (1904-05, 1911-14), Angļu darbaļaužu koledžā Londonā (1914-15). 20. un 30. gados ieņēmis atbildīgus amatus kult. un izgl. jomā PSRS, bijis māc. spēks dažādās augstākās māc. iestādēs, Maskavas Mākslas zin. akad. īstenais loceklis (1930). Vēlāk strād. ped. darbā Taškentā (1941-42), Maskavā (1943-44), Rīgā (LVU 1945-49). Bijis ZA Etnogrāfijas un folkloras, pēc tam Folkl. inst. direktors (1946-55). LPSR N.b.k.d. (1945). RS b. (1945).
Lit. un mākslas zinātnē centies marksistiski vērtēt daiļrades procesu un daiļdarbus, arī lit. un kultūras sakarus. Grām. "Probļemi sovremennogo isskustvo" ("Modernās mākslas problēmas", 1927), "Naša teatraļnaja poļitika" ("Mūsu teātra politika", 1929), "Latviešu un krievu kultūras sakari" (1951) u.c., periodikā apc. "Proletāriskā un neproletāriskā māksla", "Kalpi, saimnieki un muižnieki latviešu tautasdziesmās" (abi 1911), "Šķiru elementi mākslā" (1912) u.c. Nozīm. apc. ievērots mākslinieciskuma kritērijs: "Kas ir "Uguns un nakts"?" (1911), "Antiņš vai Spīdola?", "Indulis un Ārija", "Kurp trauc Aspazijas varones?" (visi 1912), "Andreja Upīša traģēdija "Spartaks"" (1943) u.c. - Ps.: P. Roberts, Veltmans, Sibīrietis.
L. Akadēmiķis Roberts Pelše: [Biobibl. rād.] R., 1969; Knope E. Roberta Pelšes literatūrkritiskais mantojums // Karogs, 1980, 12.
B. Tabūns

Pseidonīms

Roberts, Veltmans, Sibīrietis

Izglītība

Elejas pagastskola
Eleja

1891–1896
mācījiesJelgavas pilsētas skolā

1904–1905
studējisVēstures institūtā Parīzē

1911–1914
Parīze
Studējis Vēstures institūtā Parīzē

1914–1915
mācījies Angļu darbaļaužu koledžā Londonā

Dalība organizācijās

1945–1955
Latvijas Padomju rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedrs

Apglabāts

Raiņa kapi

Apbalvojumi

LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks
1945

Darba Sarkanā Karoga ordenis
Ordeni saņēmis kā Latvijas Valsts Universitātes filoloģijas fakultātes dekāns profesors.
1946