Mākonis

1 bilde

16.04.1879 – 26.05.1918

Mākonis (Jēkabs Kalniņš) (1879–1918) – rakstnieks, skolotājs. Mācījies Suntažu pagastskolā un Viršņukalna draudzes skolā. Pabeidzis Baltijas skolotāju semināru Kuldīgā, strādājis par skolotāju vairākās skolās Latvijā un Krievijā. Pirmā publikācija – stāsts "Sniega putenis" žurnālā "Austrums" (1897). Periodikā publicēti Mākoņa reālpsiholoģiskie sociālas ievirzes stāsti un tēlojumi – "Divas ubadzes", "Grūtas dienas", "Pa straumei" (visi 1901), "Tēvs" (1902) u. c. Latviešu kolonijas dzīve Krievijā tēlota stāstos "Kā rozes vīst..." (1903), "Uz leju" (1904), "Atamans" (1906), "Ērgļu Jānis" (1907) u. c. Periodiskajos izdevumos publicēti arī Mākoņa dzejoļi. Izdota "Izlase" (1957) un grāmata "Mana pārgalvīgā dzīves dziesma" (1973).

Dzimšanas laiks/vieta

16.04.1879
Suntaži
Mimneši

Miršanas laiks/vieta

26.05.1918
Kalačinska
Baltajai gvardei ienākot, nošāvies.

Personiska informācija

Dzimis galdnieka ģimenē.

Piedalījies 1905. gada revolūcijā.

Profesionālā darbība

LITERĀRĀ DARBĪBA

Pirmā publikācija
1897:
stāsts "Sniega putenis" (žurnālā "Austrums", nr. 9)

Periodiskajos izdevumos publicēti Mākoņa reālpsiholoģiskie sociālas ievirzes stāsti un tēlojumi – "Divas ubadzes", "Grūtas dienas", "Pa straumei" (visi 1901), "Tēvs" (1902) u. c. Latviešu kolonijas dzīve Krievijā tēlota stāstos "Kā rozes vīst..." (1903), "Uz leju" (1904), "Atamans" (1906), "Ērgļu Jānis" (1907) u. c. Periodikā publicēti arī Mākoņa dzejoļi, kuros fabuliskā, nereti sarkastiskā formā izteikta pastāvošās iekārtas kritika un pasaules revolucionāras pārveidošanas ideja.

Grāmatas
1957: "Izlase"
1973: "Mana pārgalvīgā dzīves dziesma"

Citātu galerija

PAR MĀKOŅA DAIĻRADI

"Starp saglabātajiem Mākoņa materiāliem vislielāko interesi saista divas cietumā pie rakstītās klades. Tur ir Mākoņa dzejoļi, daži prozas sacerējumi, atdzejojumi, piezīmes, izraksti no lasītām grāmatām. Šīs klades stāsta par to, ko rakstnieks lasījis, studējis, kā ari atspoguļo viņa pārdzīvojumus. [..] Septiņas dzejoļu burtnīcas atspoguļo Mākoņa daiļrades meklējumus tai laikā, kad viņš dzīvoja Kubaņā. Te gan vēl dažkārt dzejnieka skatu uz dzīvi aizsedz ideālistisks plīvurs, tomēr jau jūtama neapšaubāma tieksme pēc reālistiskas mākslas, vairākkārt ieskanas cīnītāja balss, īpaši satīrā. [..]Atrasts arī Mākoņa garais stāsts "Pēteris Skoste", ko autors nav paspējis pārstrādāt. Tas ir autobiogrāfisks darbs par kādu strādnieka zēnu, kas vēlāk strādā par skolotāju Kubaņā. Autora nolūks te ir bijis parādīt vienpatņa neveiksmīgo cīņu par dzīves apstākļu uzlabošanu."

Ilgonis Bērsons. Jauni materiāli par revolucionāro rakstnieku Mākoni. Zvaigzne, nr. 7, 1957.

Dzimtais vārds

Jēkabs Kalniņš

Papildu vārdi

Oto Šēnfelds

Izglītība

Suntažu pagastskola
Suntaži

Viršņukalna draudzes skola
Viršņukalns

1895–1897
Baltijas skolotāju seminārs
Liepājas iela 31, Kuldīga

Darbavieta

Zubova Balkas latviešu skola
Kubaņas apgabals
Skolotājs.

Ķēču pamatskola
Ķēči
Skolotājs.

1899–1900
Kandavas pareizticīgo draudzes skola
Kandava
Skolotājs.

1918
Kalačinska
Strādājis par apriņķa pārtikas komitejas sekretāru un izpildkomitejas priekšsēdētāju.

Dzīvesvieta

1904
Rīga
Atgriežas Latvijā no Krievijas.

1917
Jaroslavļa

1918
Kalačinska

Dalība organizācijās

1906
Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija
Liepāja
LSDSP Liepājas komitejas sekretārs, dzīvojis nelegāli ar Oto Šēnfelda vārdu.

Apcietinājums

1909–1917
Smoļenska
Notiesāts uz 15 gadiem, sodu izcietis Smoļenskas katorgas cietumā. Pēc 1917. g. Februāra revolūcijas atbrīvots.

Apglabāts

1918
Kalačinska
Apglabāts Kalačinskas brāļu kapos.