Maiga Mauriņa

10.10.1924 – 17.08.2012

Dzimšanas laiks/vieta

10.10.1924
Dzimusi Piltenes pagasta Mauriņos.

Miršanas laiks/vieta

17.08.2012
Rīga

Personiska informācija

MAURIŅA Maiga (dz. 1924.10.X Piltenes pag. Mauriņos –2012.17.VIII Rīgā) - literatūrzinātniece, filol. z.k. (1958).
Dz. zemnieku ģim. Beigusi Ventspils vsk. (1944), LVU Filol. fak. Latviešu val. un lit. nod. (1951). Strād. ZA Val. un lit. inst. par zin. līdzstr. (1951-86). Pirmā publikācija - raksts "Pilnīgāku dzīves atspoguļojumu īsajā stāstā" laikr. "Cīņa" 1955.15.III. Rakstījusi gk. par īso prozu. Sar. grām. "Andreja Upīša noveļu meistarība" (1967) un "Īsais stāsts latviešu padomju literatūrā" (1975). Līdzaut. izdevumam "Latviešu literatūras vēsture" (2, 4-6, 1957-63), grām. "Latviešu literatūras darbinieki" (1965), krāj. "Žanrs un kanons" (1977), "Stils un žanrs jaunākajā latviešu padomju literatūrā" (1981) u.c. Īpaši pievērsusies īsās prozas mākslin. veidojuma īpatnībām, stilistikas problēmām.
L. Skurbe A. Literatūrzinātniece no Ugāles // Karogs, 1984, 10.
A. Vite

Izglītība

1939–1944
Ventspils 1. ģimnāzija
Ventspils

1951
studējisbeigusi LVU Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu

Apbalvojumi

Andreja Upīša prēmija (ZA)
Prēmija piešķirta par darbu "Īsais stāsts latviešu padomju literatūrā: žanra attīstības un teorijas jautājumi".
1976