Jānis Akuraters un skrejošais laiks

Rakstu krājuma pamatu veido rakstnieka Jāņa Akuratera (1876–1937) 125. dzimšanas dienai veltītajā konferencē "Jānis Akuraters un skrejošais laiks (rakstnieks, viņa daiļrade, personība un pozīcija laikmeta ideju cīņās, mākslas procesos un kultūrpolitikā)" 2001. gada janvārī nolasītie referāti. To autori ir mācībspēki, literatūrzinātnieki un literatūrvēsturnieki. Rakstnieka literārais mantojums tik vispusīgā skatījumā analizēts pirmoreiz.
Sastādītājas: Ruta Cimdiņa un Maira Valtere.
SATURS
Jānis Akuraters un ideju vēsture Latvijā / Ausma Cimdiņa.Dabas un kultūras krustceļu situācijas Jāņa Akuratera prozā / Edgars LāmsJānis Akuraters un Nacionālais teātris / Rita MelnaceKāds mūžīgas dzīvošanas turpinājums: Jāņa Akuratera vārds vācu okupācijas laikā / Ilgonis BērsonsTelpas struktūras semantika Jāņa Akuratera stāstā "Kalpa zēna vasara" / Maija BurimaZemes dēls saules valgos jeb Zemnieciskās pasaules izjūtas savdabība Jāņa Akuratera prozā / Lauma KrauzeSimbolisma virziens un Jāņa Akuratera daiļrade / Maira ValtereJānis Akuraters un latviešu impresionisms / Benita SmilktiņaJāņa Akuratera lirika latviešu romantisma kontekstā / Viesturs VecgrāvisPozitīvisms Jāņa Akuratera tautas lugās / Ieva KalniņaJānis Akuraters un Eriks Ādamsons / Anta LazarevaJānis Akuraters un Henriks Ibsens / Agnese MortukāneLatviešu jaunromantiķa atbalsis lietuviešu literatūrā / Silvestrs GaižūnsJānis Akuraters un Frīdeberts Tuglass / Lita Silova"Sapņu mirdzums ceļu apgaismo": personības un daiļrades atklāsme Jāņa Akuratera vēstulēs Marijai Dišlerei-Akuraterei / Anita BangaJānis Akuraters: revolucionārais romantiķis, revolūcijas renegāts vai... / Jānis OsisGrieķu maskā / Kārlis KrūzaAtmiņas par Jāni Akurateru / Jānis VeselisAtmiņas par Akurateru / Jānis GrīnsJāņa Akuratera 40 darba gadi / Kārlis Skalbe

Izdevējs

Apgāds "Pils"

Izdevuma veids

Rakstu krājums

Darba veids

Recepcija

ISBN

9984957063

Klasifikators

Redaktors

Recepcijas persona

Mākslinieks

Sastādītājs

Izdošanas gads/vieta

2004, Rīga