Maija Burima

1 bilde

Maija Burima (1971) – literatūrzinātniece, Daugavpils Universitātes studiju prorektore, profesore, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle. Divu monogrāfiju un vairāk nekā 200 publikāciju autore.

Dzimšanas laiks/vieta

10.03.1971
Daugavpils

Profesionālā darbībaLiteratūrzinātniskā darbība
Pētījumu jomas: literatūrzinātne; 20.–21. gs. literatūras vēsture; Baltijas – Ziemeļvalstu literārie kontakti; modernisms un modernitāte; literārie žanri; hibriditāte; diaspora.

Pirmā publikācija
1998: Maija Burima. Bērna aizstāvības motīvs latviešu un ziemeļzemju literatūrā. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes raksti. II. Latviešu literatūras un kultūras katedras konferenču materiāli. Daugavpils: Saule, 113.–119. lpp.

Zinātniskas monogrāfijas
2007: Maija Burima. Ibsens Latvijā (Rīga: Norden AB).
2011: Maija Burima. Modernisma koncepti 20. gadsimta sākuma latviešu literatūrā (Rīga: LU LFMI).


Apbalvojumi un pagodinājumi
2001: Daugavpils Universitātes Atzinības raksts par aktīvu zinātnisko darbību un starptautisko zinātnisko sakaru sekmēšanu
2008: Daugavpils Universitātes Atzinības raksts par ieguldījumu zinātniskajā un akadēmiskajā darbā
2010: Daugavpils Universitātes pateicība par ieguldīto darbu starptautisko zinātnisko konferenču organizēšanā
2011: Daugavpils Universitātes Gada Balva zinātnē humanitāro, sociālo un izglītības zinātņu grupā
2011: Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts par sasniegumiem zinātniskajā darbībā un nozīmīgu ieguldījumu humanitāro zinātņu popularizēšanā jauniešu vidū
2012: Daugavpils Universitātes Studentu padomes Gada Balva Atzinības raksts nominācijā "Gada ideja – Humanitārā akadēmija jauniešiem"
2017: Daugavpils Universitātes Gada Balva 2016 nominācijā "Gada darbinieks"

Dzīvesvieta

Daugavpils

Dalība organizācijās

Latvijas Rakstnieku savienība
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga

Latvijas Zinātņu akadēmija
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmiķe

Izglītība

1989
Daugavpils 1. vidusskola
Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils

1994
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Bakalaura grāds filoloģijā, literatūrzinātnes apakšnozarē

1996
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Maģistra grāds filoloģijā, literatūrzinātnes apakšnozarē

2001
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Apgūta doktorantūras studiju programma literatūrzinātnes nozares salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē.

2002
Filoloģijas doktora grāds literatūrzinātnes nozarē salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē. Promocijas darba tēma: "K. Hamsuna un J. Akuratera prozas mākslinieciskā pasaule: sastatāmais raksturojums".

Darbavieta

1995–2001
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Latviešu literatūras un kultūras katedras asistente

2001–2002
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Daugavpils Universitātes Latviešu literatūras un kultūras katedras lektore

2001–2003
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes prodekāne

2002–2005
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Daugavpils Universitātes Latviešu literatūras un kultūras katedras docente

2008–2018
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Mūkusalas iela 3, Rīga
Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Literatūras vēstures daļas pētniece