Benita Smilktiņa

1 bilde

17.12.1932 – 05.11.2019

Benita
Smilktiņa (1932–2019) – literatūrzinātniece. Beigusi Latvijas Valsts
universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras
nodaļu (1957), strādājusi Valodas un literatūras institūtā (tagad Literatūras,
folkloras un mākslas institūts) (1955–2005).Pētījusi
latviešu īsās prozas, īpaši noveles, vēsturi un teoriju, uzmanību saistījušas
stila problēmas, rakstnieku stila savdabība. Nozīmīgākie darbi – monogrāfijas “Latviešu
novele” (1981), “Novele” (1999) un “Ilūzijas un spēles” (2005), kurās
raksturota noveles un stāsta žanra būtība, tā vēsture un poētika. Līdzautore
darbiem “Latviešu literatūras vēsture” (2, 1963, 6, 1962), “Literārā dzīve”
(1966), skolu mācību grāmatām, arī krājumiem “Tautas dzejnieks Rainis” (1965), “Par
prozas mākslu” (1974), grāmatai “Prozas žanri” (1991), “Latviešu rakstniecība
biogrāfijās” (1992, 2003), “Latviešu literatūras vēsture”, 2. sējums (1999). Krājumu “Latviešu rakstnieku portreti" sastādītāja un līdzautore, tajos rakstījusi
apceres par Knutu Lesiņu, (1996), Pāvilu Klānu (1999), Jāni Plaudi (2001),
Rihardu Bērziņu-Valdesu (2002). Rakstījusi arī par Aivaru Kalvi, Jāni Poruku,
Frici Bārdu, Kārlu Skalbi, Aleksandu Grīnu, Anšlavu Eglīti u. c. Presē
publicējusi rakstus par prozu.

Dzimšanas laiks/vieta

17.12.1932

Miršanas laiks/vieta

05.11.2019

Personiska informācija

Dzimusi 1932. gada 17. decembrī Rīgā ierēdņa ģimenē.

Profesionālā darbība

1962: pirmā publikācija – raksts "Andreja Upīša stāsti bērniem un jaunatnei" krājumā "Tautas rakstnieka Andreja Upīša 85 gadi".

1967: ieguvusi filoloģijas zinātņu kandidāta grādu par promocijas darbu "Latviešu padomju literatūras kritika 20.–30. gados".Pētījumi

1969: Meklējumu un izaugsmes gadi: latviešu padomju literatūras kritikas pirmie desmit gadi1981: Latviešu novele (līdz 1940. gadam)1999: Novele: stili, virzieni, personības latviešu novelē (līdz 1945. gadam)2005: Ilūzijas un spēles: laika zīmes 50.–70. gadu īsprozā

Dzimtais vārds

Macule

Papildu vārdi

Ināra

Izglītība

1946–1950
Rīgas 6. vidusskola
Rīga

1957
Latvijas Valsts universitāte (1940–1941, 1944–1958)
Rīga
Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa (neklātienes studijas)

Darbavieta