Edgars Lāms

1 bilde

Edgars Lāms (1958) – literatūrzinātnieks, Liepājas Universitātes profesors un Kurzemes Humanitārā institūta direktors. Dzimis kurzemnieks un liepājnieks, savā pedagoga un zinātnieka darbā veicina novada literāro un kultūrvēsturisko vērtību izpēti. Kopš 1996. gada pēc viņa iniciatīvas ik pavasari organizētas zinātniskās konferences "Aktuālas problēmas literatūras zinātnē" un izdoti konferences rakstu krājumi. Sastādījis un komentējis novadnieka Olafa Gūtmaņa kopotos rakstus 5 sējumos. Pētniecisko interešu lokā savijas 20. gadsimta sākuma laiks ar 21. gadsimta rakstnieku meklējumiem, tomēr centrālās figūras ir romantiķis Fricis Bārda un meklētājs Jānis Akuraters, par kuriem sarakstītas arī monogrāfijas.

Dzimšanas laiks/vieta

21.02.1958
Liepāja

Profesionālā darbība

1991: pirmā nozīmīgākā publikācija – raksts "Jāņa Akuratera īsproza" žurnālā "Karogs" (3./4. nr.).1993: ieguvis filoloģijas doktora grādu (Dr. philol.) par promocijas darbu "Jāņa Akuratera proza".
Kopš 1996: Zinātnisko rakstu krājuma "Aktuālas problēmas literatūras zinātnē", "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā"sastādītājs, zinātniskais redaktors un līdzautors, rakstu krājumu sērijas "Kurzemes rakstnieku portreti" izveidotājs un autors.
Kopš 2007: Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta direktors – "struktūrvienības uzdevumi ir pētīt un aktualizēt Kurzemes kultūras bagātos slāņus, novadnieciskās valodas īpatnās vērtības, kā arī vērtēt valodas situāciju un kultūrprocesa tendences mūsdienu apstākļos, kopt piederības sajūtu Kurzemei un Latvijai."

Sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību organizējis tikšanās ar rakstniekiem un dzejniekiem, Dzejas dienasun Dzejas dienu seminārus Liepājā, Zinātnieku nakti Liepājas Universitātē, aktualizējot dialogu starp autoru, pētnieku un interesentu (lasītāju).

SABIEDRISKĀ DARBĪBA

1988: tolaik Liepājas Pedagoģiskā institūta Tautas frontes grupas priekšsēdētāja vietnieks un arī vadītājs.
Egona Līva piemiņas balvas "Krasta ļaudis" žūrijas loceklis.

APCERES UN MONOGRĀFIJAS

1998: "Jāņa Akuratera proza" (Liepājas Pedagoģijas akadēmija).

2003: "Mūžīgais romantisms. Jāņa Akuratera dzīves un daiļrades lappuses" (Zinātne).

2017: "Friča Bārdas dzīves un dzejas gadalaiki" (LiePA).

2021: "Kurzemes iekopšana: Olafa Gūtmaņa dzīves un mākslas ceļos" (LiePA).

Citātu galerija

"Rakstos un pētījumos aplūkoti ar literatūras virzienu teoriju, latviešu romantismu (noslēpuma estētika, maskas motīvs, pasaules ideālformu meklējumi u. c.) saistīti jautājumi."

Kalnačs Benedikts. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga, 2003, 345. lpp.

PAR MONOGRĀFIJU "MŪŽĪGAIS ROMANTISMS. JĀŅA AKURATERA DZĪVES UN DAIĻRADES LAPPUSES" (ZINĀTNE, 2003)

"Pētnieka uzmanības centrā arī romantisma problēmu aplūkojums latviešu literatūras kontekstā. [..] Tā ir grāmata, kas lasītājus uzrunā gan ar interpretāciju pamatīgumu, gan pārdomātu struktūru, gan autora personisku ieinteresētību pateiktajā."

Kalnačs, Benedikts.

Dzīvesvieta

Liepāja

Izglītība

Darbavieta

1982–1993
Liepājas Pedagoģiskais institūts (1990–1993)
Lielā iela 14, Liepāja
Pasniedzējs

1993–1999
Liepājas Pedagoģiskais institūts (1990–1993)
Lielā iela 14, Liepāja
Docents

2007
Liepājas Universitāte
Kūrmājas prospekts 13, Liepāja
Kurzemes Humanitārā institūta direktors

2007
Liepājas Universitāte
Kūrmājas prospekts 13, Liepāja
Profesors

Dalība organizācijās

2017
Latvijas Rakstnieku savienība
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga

Apbalvojumi

Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības raksts
Atzinības raksts piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu literatūras pētniecībā un humanitāro zinātņu prestiža nostiprināšanā.
2014