Maira Valtere

1 bilde

Maira Valtere (1976) – muzeja speciāliste. Beigusi Latvijas Kultūras akadēmiju, studējot Kultūras teorijas un vēstures specialitātes mākslas maģistra studiju programmā (1998–2000) un Muzeoloģijas maģistratūrā (2000–2002). Kopš 1997. gadā strādā VA “Memoriālo muzeju apvienības” Jāņa Akuratera muzejā, kopš 2021. gada ir šā muzeja vadītāja. Pētnieciskās intereses ir saistītas ar 20. gadsimta sākuma un starpkaru latviešu literatūras vēsturi, dzejas pētniecību, literatūras muzeja veidošanas un darbības iespējām, muzeju vēsturi Latvijā. Pārraudzījusi izstāžu un kultūras pasākumu projektus Jāņa Akuratera muzejā, tostarp strādājusi projektā “Jāņa Akuratera muzeja restaurācija” (2015–2017). Publicējusi zinātniskus rakstus par latviešu literatūras vēstures jautājumiem un muzeju vēsturi Latvijā, arī recenzijas par jaunākajām grāmatām. Sastādījusi zinātnisku rakstu krājumu “Jānis Akuraters un skrejošais laiks” (2004, kopā ar Rutu Cimdiņu).

Dzimšanas laiks/vieta

07.07.1976
Jelgava

Profesionālā darbība

1998: ieguvusi mākslas bakalaura grādu literatūras teorijas, vēstures un kritikas specialitātē. Bakalaura darbs "Pasaka latviešu literatūrā 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā".
2000: ieguvusi mākslas maģistra grādu kultūras teorijas un vēstures specialitātē. Maģistra darbs "Neomītisms latviešu literatūrā 20. gs. sākumā".
2002: ieguvusi humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslās muzeoloģijas specialitātē. Maģistra darbs "Literatūras muzealizācija".

Īstenotie nozīmīgākie projekti un izstādes

1999–2001: projekta "A. Lerhs-Puškaitis un pasakas" vadītāja: izstāde par pasakām "Aiz trejdeviņiem kalniem" Rakstniecības muzejā Pils laukumā 3; konference "Pasaka kultūras kontekstā"; videofilma par A. Lerhu-Puškaiti.
1999–2000: projekta "Kārļa Skalbes pasaulē" vadītāja: izstāde "Starp karaļnamu un zaļu zāli" Rakstniecības muzejā Pils laukumā 3.
2002–2003: projekta "Modernisma priekšteči un pravieši" pasākumu cikls Jāņa Akuratera muzejā” līdzautore.
2007: izstādes / akcijas "Jānis Ziemeļnieks – es eju bojā iekārodams tevi’ vadītāja.
2008: projekta "Akcija pēc akcijas" vadītāja un Jura Kulakova mūzikas albuma "Ētera odējs" producente.
20082009: projekta "Tā runāja Edvarts Virza" (16 īsfilmas, izstāde, 8 muzikālie seansi – koncerti "Baiga vasara") producente.
2009: projekta "Pāna valstībā" (izstāde, pasākumi) vadītāja.
2010: projekta "Poētiskā ainava" (izstāde, Muzeju nakts) vadītāja.
2010–2011: projekta "Uzspēlēsim Blaumani jeb Blaumanis Akuratera atvilktnē" vadītāja.
2014: programmas “Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta” projekta Jāņa Akuratera muzejā "Cafe Spleen" jeb Augusts 1914" vadītāja (2 izstādes, teatrālas akcijas, 2 koncertprogrammas, pasākumi).
2015–2017: strādājusi EEZ atbalstītajā projekta "Jāņa Akuratera muzeja restaurācija".
11.02.–30.04.2016: izstāde "Dienu atspīdumi jeb Pieci stāsti par dzejnieka gleznu kolekciju"Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
04.08.2018–01.09.2018: Brāļu Grimmu biedrības (Kasele, Vācija) izstādes "Brāļu Grimmu pasaku pasaulē" Ojāra Vācieša muzejā kuratore Latvijā.
20192021: projekta "Liktenīgā" (pasākumu cikls Jāņa Akuratera muzejā veltīts sievietēm 20. gadsimta sākumā: "Helēna", "Erna", "Evstolija", "Tea Moreni", "Elfrīda") autore un kuratore.
08.05.2019.–30.06.2019: Janim Zegneram veltīta izstāde "Trīs stāsti un mirkļu mirdzums" Jāņa Akuratera muzejā.
15.06.2021.–29.01.2022: izstāde "Andrejs Upīts, Jānis Akuraters, Rainis un jaunās Latvijas valsts kultūrpolitika" Raiņa un Aspazijas vasarnīcā Majoros. Izstādes autori: Maira Valtere, Arnis Koroševskis, Astrīda Cīrule.
2022: videostāsts “Septiņi tēli dzīvo pie autora”. Projekta kuratore, scenārija autore.
14.05.2022.–3.09.2022: izstāde "Kad vēl bija prieks. Preses ballei – 100" Jāņa Akuratera muzejā.

Dalība organizācijās

Izglītība

1983–1994
Jelgavas 2. vidusskola
Mātera iela 44, Jelgava

1994–1998
Latvijas Kultūras akadēmija
Ludzas iela 24, Rīga
Studējusi Literatūras teorijas, vēstures un kritikas specialitātē bakalaura programmā

1998–2000
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Studējusi Filoloģijas fakultātes maģiatūrā latviešu literatūras apakšprogrammā

1998–2000
Latvijas Kultūras akadēmija
Ludzas iela 24, Rīga
Studējusi Kultūras teorijas un vēstures specialitātē mākslas maģistra studiju programmā

2000–2002
Latvijas Kultūras akadēmija
Ludzas iela 24, Rīga
Studējusi Muzeoloģijas maģistratūrā

2002–2005
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Studējusi Latvijas Universitātes doktorantūrā literatūras zinātnes nozarē, literatūras teorijas apakšnozarē.

2002–2005
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Doktorantūras studijas literatūras zinātnes nozarē literatūras teorijas apakšnozarē

2004
Baltijas Muzeoloģijas skola
Turaida

2006
Greifsvaldes Universitāte
Greifsvalde
Izglītojusies Vasaras akadēmijā

2009–2015
Baltijas Muzeoloģijas skola

Darbavieta

1997–2009
Rakstniecības, teātra un mūzikas vēstures muzejs
Ojāra Vācieša iela 6A, Rīga
Rkastniecības, teātra un mūzikas muzeja filiālē – Jāņa Akuratera muzeja vadītājas vietniece

01.10.2009–2020
Jāņa Akuratera muzejs
Ojāra Vācieša iela 6A, Rīga
Izglītojošā darba ar apmeklētājiem vadītāja

2021 līdz šim
Jāņa Akuratera muzejs
Ojāra Vācieša iela 6A, Rīga
Muzeja vadītāja