Lita Silova

2 bildes

Lita Silova (1968) – literatūrzinātniece, kritiķe un skolotāja. Beigusi Dobeles 1. vidusskolu, studējusi Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē, iegūstot maģistres grādu (1994) ar pētījumu par igauņu rakstnieku Frīdebertu Tuglasu un ar filoloģijas doktores grādu (1998) ar pētījumu par rakstnieka Marģera Zariņa prozu. Kopš 1994. gada publicējas latviešu literārajā periodikā. Bijusi pētniece LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Literatūras teorijas nodaļā.Uzmanības lokā gan latviešu literatūras vēstures jautājumi (Marģeris Zariņš, Regīna Ezera, Alberts Sprūdžs u. c.), gan jaunākās literatūras procesi, autoru daiļrade (autoru vidū Inga Ābele, Jānis Einfelds, Māris Bērziņš u. c.) un literatūras teorijas jautājumi. Monogrāfiskā pētījuma "Rakstnieks Marģeris Zariņš" (2004), kolektīvā pētījuma "Latviešu literatūra 2000-2006" (2007) līdzautore.
Literatūrzinātnieces zināšanas, intereses un kontekstu un kopsakarību apjauta saaužas ikdienas darbu, kopš 1992. gada strādājot Rīgas Franču licejā, kopā ar skolēniem iesaistoties arī LaLiGaBas norisēs, mācību filmu veidošanā, mācību procesa daudzveidošanā.
Ir vairāku mācību līdzekļu līdzautore, aktīvi iesaistītās mācību satura pilnveidē. Atzinības krusta virsniece ar Valsts prezidenta un Ordeņa kapitula 2022. gada 4. aprīļa lēmumu.

Dzimšanas laiks/vieta

09.04.1968
Dobele

Profesionālā darbība

1994: 1. numurā debitēja žurnālā "Karogs" ar publikāciju "Romantisms nevaid miris. Lai dzīvo (romantisms?)!".
Vairākkārt darbojusies Latviešu literatūras Gada balva (LaLiGaBa) žūrijā, kopā ar Rīgas Franču liceja skolēniem iesaistījusies balvas pasniegšanas ceremonijā.
Piedalās zinātniskās konferencēs Rīgā Liepājā, Daugavpilī.
Piedalās mācību satura izstrādē, sagatavojot ieteikumus latviešu valodas un literatūras mācību procesa pilnveidē un mācību līdzekļu sagatavošanā.
2000: piedalījusies jauno filologu vasaras skolā Greifsvaldes universitātē.

1998: Dr. philol. par promocijas darbu "Marģera Zariņa proza".
2004–2006: Valsts Kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares eksperte un priekšsēde.

Sagatavojusi kopā ar Rīgas Franču liceja skolēniem "Dzejfilmas" par Klāvu Elsbergu, Imantu Ziedoni, Ojāru Vācieti un citiem.

Apbalvojumi

2007: Rīgas Domes balva izglītībā Zelta pildspalva

Citātu galerija

"Apgūstot kursu dzejas teorijā un analīzē, klusā dobelniece izcēlās ar prasmi patstāvīgi, smalki un precīzi vērtēt dzeju, kā arī ar nepārprotamu interesi par pētniecisko darbu. [..] Litu visvairāk aizrāva proza."

Kalniņa, Ieva E. 2004. gadā.

Dalība organizācijās

Latvijas Rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga

Izglītība

1974–1986
Dobeles 1. vidusskola
Dobele

1986–1992
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Filoloģijas fakultāte

1992–1994
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
absolvējusi Filoloģijas fakultāti ar Mg. philol. grādu par pētījumu "Frīdeberts Tuglass un latviešu literatūra".

1994–1997
Latvijas Universitāte
Rīga
Studijas Filoloģijas fakultātē doktorantūrā

Darbavieta

1988–1991
Latvijas Universitāte
Rīga
sekretāre, administratore Studentu centrā

1992 līdz šim
Rīgas Franču licejs
Rīga
(kopš) 1992. gada latviešu valodas un literatūras skolotāja, direktores vietniece izglītības jomā, Izglītības metodiķe

01.11.1999–28.06.2010
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Rīga
pētniece Literatūras teorijas nodaļā

Apbalvojumi

Atzinības krusts
Atzinības krusta virsniece ar Ordeņa kapitula 2022. gada 4. aprīļa lēmumu.
2022