Latgalīšu dzejas antologija

Antoloģija aptver visu nozīmīgāko no latgaliešu dzejas materiāla, sākot no tautasdziesmām līdz mūsdienu dzejai, ietverot arī ārzemēs latgaliski rakstīto dzeju. Par katru dzejnieku sniegtas īsas bibliogrāfiskas ziņas un raksturota katra autora dzejas savdabība.

Saturs

Latgalīšu dzejas sōkumiAtmūdas laika dzejaDzeja Latvijas pyrmōs breivvaļsts laikāLatgalīšu dzeja ōrzemēsLatgalīšu myusdīnu dzeja

Publicēti šāds G. Manteifela dzejolis: "Dzīsme laimeiga zemnīka"