Ontons Rupaiņs

5 bildes

13.09.1906 – 20.04.1976

Ontons Rupaiņs (arī Antons Rupainis, 1906–1976) – rakstnieks, diriģents, skolotājs. 1928. gadā absolvējis Rēzeknes skolotāju institūtu, no 1930. līdz 1934. gadam studējis Latvijas konservatorijā. Strādājis par skolotāju dažādās skolās, darbojies Latgales teātrī. Apceļojot Latgali, vācis mūzikas folkloru, vēl dibinājis jauniešu korus. 1944. gadā emigrējis uz Vāciju. Nometnē Noietingā vadījis pamatskolu, organizējis kultūras dzīvi. 20. gadsimta 50. gados kopā ar ģimeni pārcēlies uz dzīvi ASV, kur strādājis dažādos amatos. Literārie darbi gan latviešu, gan latgaliešu rakstu valodā. Dzejoļu, lugu, romānu un stāstu autors. Vairāki Rupaiņa dzejoļi komponēti.

Dzimšanas laiks/vieta

13.09.1906
Pūriskie
Dzimis Rēzeknes apriņķa Bērzgales pagasta "Pūriskos" (mūsdienās Rēzeknes novada Lendžu pagastā).

Miršanas laiks/vieta

20.04.1976
Lakrosa

Personiska informācija

Dzimis trūcīgu zemnieku ģimenē.

Profesionālā darbība

1922: pirmā publikācija — raksts "Kai apspīž Latgolas školas" laikrakstā "Latgolas Vōrds" Nr.40.
1927: pirmais iespiestais dzejolis — "Mokūneits" žurnālā "Zīdūnis" Nr.1.
Pēc 1928. gada ceļojuma tapušas arī "Pīzeimes nu ceļojuma pa ōrzemem" žurnālā "Zīdūnis" 1928, Nr. 10–11, 1929, Nr.1, 4–5.


Pagodinājumi
1928: Izglītības ministrija tajā gadā četriem Latvijas novadu izcilākajiem absolventiem piešķīrusi ceļazīmi uz Ženēvu, kur noticis starptautisks skolotāju kongress un Tautas Savienības organizēti miera idejas propagandas kursi, kur autors devies, izraudzīts no Latgales. Divus mēnešus ilgais ceļojums pa Čehoslovākiju, Austriju, Franciju un Šveici ievērojami paplašinājis jaunā sabiedriskā darbinieka redzesloku.

Citātu galerija

“Liela daļa viņa radīto
darbu iekļaujas tajā literatūras novirzienā, kura sūtība ir apzināti izcelt
labo, gaišo, vērtīgo un konstruktīvo dzīves pusi un censties ar to veicināt
pozitīvas tendences sabiedrības attīstībā. Tāda bija O. Rupaiņa jaunrades
motivācija, dzīvojot dzimtenē līdz 1944. gada rudenim, tāda tā palika arī lielā
daļā trimdā tapušo darbu, kuru aizsākumi vismaz ieceres ziņā, bet dažkārt arī
teksta pirmajā variantā nereti radušies jau dzimtenē.
Rakstīdams abās latviešu
rakstu valodas formās — latviešu literārajā valodā un latgaliešu rakstu valodā,
O. Rupainis savos daiļdarbos galveno akcentu licis uz dzimtā novada vēstures,
apstākļu savdabības, tradīciju atspoguļojumu. Viņš zīmējis Latgales cilvēkus —
kā vēsturiskas personas, tā rakstnieka fantāzijas radītus personāžus, taču
tipiskus un raksturīgus, tēlojis viņu likteņus un savstarpējās attiecības.”
(Ilona Salceviča)


Salceviča, Ilona. Gadsimts latgaliešu prozā un lugu rakstniecībā 1904–2004. Rīga:
Zinātne, 2005, 100. lpp.

Pseidonīms

O. Vīntūļs, Skolotājs, Stabiņu Kepīts

Papildu vārdi

Antons Rupainis, Ontōns Rupaiņs

Izglītība

Malnova
Neilgu laiku mācījies Malnavas lauksaimniecības skolā.

1918–1923
Bieržgaļs
Mācījies Lendžu un Bērzgales pamatskolā. Viens no pirmajiem skolotājiem bijis F. Smeļters, kas ietekmējis ar savu spilgto un vispusigo personību, paplašinājis jaunekļa apvārsni, mācīdams viņu orientēties pasaules literatūrā un dodams lasīt klasiķu darbus no savas bibliotēkas. Skolotājs bijis arī priesteris J. Kazlass, kas viņu pievērsis mūzikai. Vēl būdams Bērzgales pamatskolas audzēknis, 1921. gadā Pūrisku ciemā noorganizējis kori un jaunatnes dramatiskos kursus, iestudējis J. Sprūģa lugu "Dzeives mutulī".

1928
Rēzeknes Valsts skolotāju institūts
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
Beidzis Rēzeknes Skolotāju institūtu.

1930–1934
Latvijas Konservatorija
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga
Studējis Latvijas konservatorijā. Šajā laikā apbraukājis gandrīz visu Latgali, vākdams mūzikas folkloru, dibinādams jauniešu korus.

1932
Rīga
Apmeklē E. Feldmaņa teātra kursus.

1932
Rīga
Apmeklē M. Čehova teātra kursus.

Darbavieta

1928–1934
Latgales teātris
Rēzekne
Strādājis par skolotāju dažādās skolās Latgalē, darbodamies arī Latgales teātrī. 

1930–1934
Bieržgaļs
20. gs. 30. gados organizējis teātra trupu Bērzgalē.

1931
Aglona
Noorganizējis Katoļu jaunatnes vispārējos dziesmu svētkus Aglonā, bijis to virsdiriģents. 

1934–1940
Taudejāņu pamatskola
Taudejāni
Strādā par skolotāju Taudejāņu sešklasīgajā pamatskolā, turpinot nodarboties ar rakstniecību. Uzrakstījis pirmo grāmatu triloģijai par P. Miglinīku — "Tumšais plīvurs".

1935
Aglona
Noorganizējis Katoļu jaunatnes vispārējos dziesmu svētkus Aglonā, bijis to virsdiriģents.

1940
Vidrižu pamatskola
Vidriži
Lai izvairītos no apcietināšanas, aizbraucis no Latgales. Strādājis par skolotāju Vidridžu pamatskolā. 

1942
Sarkaņi
Strādā par skolotāju Patkules pamatskolā. 

1953
Sentpola
Pēc ierašanās ASV strādājis ķimikāliju rūpnīcā, kādā noliktavā un par apkopēju Dzelzceļa pārvaldē.

Emigrē

1944
Neietinga
Devies bēgļu gaitās uz Vāciju. Bēgļu nometnē Noietingā organizējis un vadījis pamatskolu un nometnes kultūras dzīvi. Bijis diriģents un ērģelnieks.Sadarbojies ar Vladislava Loča izdevniecību, rakstījis un publicējies tās izdevumos.

Dzīvesvieta

1950
Krukstona
20. gs. 50. gados ar ģimeni pārcēlies ASV. Te dabūjis pajumti un darbu benediktīņu māsu klosterī Krokstonā.

Ceļojums

1975
Rīga
Par spīti smagajai slimībai apmeklējis Latviju. 

Muzeji

11.11.1988
Antona Rupaiņa muzejs
Rītupes iela 34, Bērzgale
Pirmo reizi apmeklētājiem muzejs durvis vēra 1988. gada 11. novembrī.

Piemiņas vietas

1991
Bieržgaļs
Piemineklis ar tajā iemūrēto pelnu urnu pārvests uz Bērzgales kapiem.

Apglabāts

1976
Rīgas Svētā Miķeļa kapi
Urna ar pelniem apbedīta Sv. Miķeļa kapos Rīgā, tur uzstādīts tēlnieka A. Velikāna veidots piemineklis.