Vilhelmīne Urtāne

2 bildes
Lomas: dzejniece

19.03.1940 – 19.12.1992

Dzejniece Vilhelmīne Urtāne (1940–1992) ir divu dzejoļu krājumu “Gara, gara tēva josta…” (1973) un “Sakasnīte” (1981) autore. Pirmajā grāmatā skan 50. gadu otrās puses un 60. gadu dzejai raksturīgais trauksminieku patoss – liriskā “es” saasinātā atbildības izjūta un vēlēšanās aktīvi iesaistīties sabiedriskās dzīves norisēs, savukārt otrajā – folklorai tuvs pasaules skatījums, dzimtās puses cilvēku poētisks portretējums, drastiskums un latgaliskais kolorīts.

Dzimšanas laiks/vieta

19.03.1940
Bērzgales pagasts
"Rubeņos"

Miršanas laiks/vieta

19.12.1992
Cēsis

Personiska informācija

1940: dzimusi 19. martā Bērzgales pagasta "Rubeņos".

Profesionālā darbība

1967: 8. martā pirmā publikācija – dzejolis "Es martā piedzimu" Madonas rajona laikrakstā "Stars".
1971: plašāka dzejoļu kopa ievietota jauno dzejnieku kopkrājumā "Acis".
Vairākus gadus vadījusi Cēsu literātu apvienību.
Dzejoļi publicēti galvenokārt Madonas, Cēsu, Ludzas, Gulbenes, Preiļu rajona laikrakstos.

Dzejoļu krājumi
1973: Gara, gara tēva josta...
1981: Sakasnīte

Citātu galerijaPar sevi
"Ar svina smagumu vakaros pildās muskuļi, bet rīti paver apvārsni un noliek ceļa sākumā. Man jāredz, jādzird, jāmeklē... Pateicos savai šofera profesijai, kas man palīdz to darīt."

Urtāne, Vilhelmīne. Gara, gara tēva josta... Rīga: Liesma, 1973.

Nodarbes

Izglītība

1946–1949
Mežvidu septiņgadīgā skola
Mežvidi

1953–1954
Nautrēnu vidusskola
Nautrēnu pagasts

Darbavieta

1956–1976
Madona
Madonas komunālo uzņēmumu kombināts, šofere

1976
Cēsis
Cēsu patērētāju biedrība, šofere

1976
Cēsis
Kurinātāja

Dzīvesvieta

1976–1992
Cēsis

Apglabāts

1992
Priekuļu kapi