Vilhelmīne Urtāne

2 pictures
Roles: poet

19.03.1940 – 19.12.1992

Dzejniece Vilhelmīne Urtāne (1940–1992) ir divu dzejoļu krājumu “Gara, gara tēva josta…” (1973) un “Sakasnīte” (1981) autore. Pirmajā grāmatā skan 50. gadu otrās puses un 60. gadu dzejai raksturīgais trauksminieku patoss – liriskā “es” saasinātā atbildības izjūta un vēlēšanās aktīvi iesaistīties sabiedriskās dzīves norisēs, savukārt otrajā – folklorai tuvs pasaules skatījums, dzimtās puses cilvēku poētisks portretējums, drastiskums un latgaliskais kolorīts.

Birth time/place

19.03.1940
Bērzgales pagasts
"Rubeņos"

Place/time of death

19.12.1992
Cēsis

Personal information

1940: dzimusi 19. martā Bērzgales pagasta "Rubeņos".

Professional activity

1967: 8. martā pirmā publikācija – dzejolis "Es martā piedzimu" Madonas rajona laikrakstā "Stars".
1971: plašāka dzejoļu kopa ievietota jauno dzejnieku kopkrājumā "Acis".
Vairākus gadus vadījusi Cēsu literātu apvienību.
Dzejoļi publicēti galvenokārt Madonas, Cēsu, Ludzas, Gulbenes, Preiļu rajona laikrakstos.

Dzejoļu krājumi1973: Gara, gara tēva josta...
1981: Sakasnīte

Quotes

Par sevi"Ar svina smagumu vakaros pildās muskuļi, bet rīti paver apvārsni un noliek ceļa sākumā. Man jāredz, jādzird, jāmeklē... Pateicos savai šofera profesijai, kas man palīdz to darīt."

Urtāne, Vilhelmīne. Gara, gara tēva josta... Rīga: Liesma, 1973.

Occupations

Education

1946–1949
Mežvidu septiņgadīgā skola
Mežvidi

1953–1954
Nautrēnu vidusskola
Nautrēnu pagasts

Working place

1956–1976
Madona
Madonas komunālo uzņēmumu kombināts, šofere

1976
Cēsis
Cēsu patērētāju biedrība, šofere

1976
Cēsis
Kurinātāja

Residence

1976–1992
Cēsis

Buried

1992
Priekuļu kapi