Nautrēnu vidusskola

Pēc neoficiālām ziņām skolu Nautrēnu novadā ir mēģināts atvērt 1863. gadā Zaļmuižā, bet toreizējā Zaļmuižas pagastā pirmā skola tika atvērta 1865. gadā Miglinieku sādžā – kā viena no pirmajām skolām Ludzas apriņķī. Telpas skolai atvēlēja dzejnieka un cīnītāja Pītera Miglinīka tēvs Andrivs Miglinīks, kurš strādāja par muižas pārvaldnieku. 1908. gadā skola tika pārcelta uz Rogovku.

1938. gada 2. oktobrī tika uzcelts un iesvētīts jaunais skolas nams, kurā skola darbojas līdz mūsu dienām. 1945. gadā tika pieņemts lēmums Rogovkas sešklasīgās pamatskolas vietā atvērt Nautrēnu vidusskolu, un 1949. gada jūnijā notika pirmais vidusskolas absolventu izlaidums.

Avots: http://skola.nautreni.lv/index.php/vsture.html (skatīts 08.02.2020.)