Latviešu dzejas antoloģija 7 sējumos. 5. sējums.

Saturs:
E. Ādamsons, A. Arājs-Bērce, L. Auza, A. Bārda, P. Bārda, A. Baumane, A. Borincs, V. Cedriņs, A. Čaks, A. Dāle, V. Dāvids, H. Dorbe, Ē. Drēziņš, A. Eglājs, K. Eliass, Ā. Erss, J. Ezeriņš, Felicita, A. Garančs, V. Grēviņš, M. Grimma, J. Grots, F. Gulbis, K. Kraujiņš, A. Kurcijs, P. Ķikuts, J. Ķipers, L. Laicens, J. Logins, J. Medenis, A. Mežsēts, L. Paegle, J. Plaudis, S. Putāns, P. Rozītis, R. Rudzītis, A. Skujiņa, A. Smagars, E. Stērste, A. Stirājs, A. Stradiņš, K. Students, L. Šanteklērs, M. Tanks, F. Trasuns, H. Vīka, P. Voitkāns, E. Zālīte, L. Zamaiča, J. Ziemeļnieks.

Arvīda Griguļa priekšvārds.