Jānis Logins

1 picture
Roles: poet

21.05.1914 – 05.05.1943

Jānis Logins (1914–1943) – dzejnieks. Pirmās dzejas publikācijas 1936. gadā. Dzeja ir diezgan tipiska 30. gadu "neapmierinātā", "trauksmainā" visa ārdītāja un grāvēja dzeja, kuras devīze ir "Nost!". Netrūkst arī skumju, rezignācijas un diezgan neskaidru labākas nākotnes sapņu. Izdošanai sakārtotais dzejas krājums "Cilvēka dziesma" Otrā pasaule kara laikā netika izdots.

Birth time/place

21.05.1914
Dzimis Šķilbēnu pagasta Austrumos.

Place/time of death

05.05.1943
Biķernieku mežs
Nošauts Biķernieku mežā.

Personal information

Dzimis trūcīgā zemnieku ģimenē.

Professional activity

LITERĀRĀ DARBĪBA

1936: pirmā publikācija – dzejolis "Dvēsele" žurnāla "Straume" 17. numurā.


Rakstījis un dažādiem periodiskajiem izdevumiem iesūtijis dzejoļus gan lititerārajā valodā, gan latgaliešu rakstu valodā. Daļa dzejoļu publicēta nelegālajā presē.


Occupations

Pseudonym

Dundurs

Education

–1934
Balvu ģimnāzija
Balvi

1934–1941
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Nepabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virzieni: klasiskā filoloģija, filozofija un vēsture.

Detention

Abrene
Vācu okupācijas laikā arestēts un ieslodzīts Abrenes cietumā.

Rīgas Centrālcietums
Mazā Matīsa iela 3, Rīga

1942
Salaspils koncentrācijas nometne
Salaspils memoriāls
Par darbu pagrīdē kopā ar 300 citiem ieslodzītajiem nošauts Biķernieku mežā.

Participation in organisations

Service

1937–1938
Latvian Army

Working place

1940–1941
Sabiedrisko lietu ministrija
Strādāja par referentu LPSR Sabiedrisko lietu ministrijā.

20.01.1941
Latvijas Valsts universitāte (1940–1941, 1944–1958)
Sāka strādāt par kadru daļas vadītāju.

Buried

Biķernieku mežs
Aprakts kopā ar citiem nošautajiem.