Jānis Logins

Lomas: dzejnieks

21.05.1914 – 05.05.1943

Dzimšanas laiks/vieta

21.05.1914
Dzimis Šķilbēnu pagasta Austrumos.

Miršanas laiks/vieta

05.05.1943
Rīga

Personiska informācija

LOGINS Jānis (1914.21.V Šķilbēnu pag. Austrumos - 1943.5.V Rīgā, apbed. Biķernieu mežā) -
dzejnieks.
Dz. trūcīga zemnieka ģim. Beidzis Balvu ģimn. (1934). Stud. LU Filol. un
filoz. fak. Klasiskās filol. nodaļā (1934-41). Studiju gados aktīvi darbojies Rīgas komun. pagrīdē, studentu b-bā "Latgale". Rakstījis un dažādiem period. izdevumiem iesūtijis dzejoļus gan lit. val., gan latgaliešu rakstu valodā. Daļa dzejoļu publicēta nelegālajā presē.
Pirmā publikācija - dzejolis "Dvēsele" žurn. "Straume" 1936 (17. nr.). L.
dzeja ir diezgan tipiska 30. gadu "neapmierinātā", "trauksmainā" visa ārdītāja un grāvēja dzeja, kuras devīze ir "Nost!". Netrūkst arī skumju, rezignācijas un diezgan neskaidru labākas nākotnes sapņu.
1940-41 L. aktīvi veica sab. darbību studentu vidū, strādāja par referentu LPSR Sab. lietu min-jā, sakārtoja dzejoļu krājumu "Cilvēka dziesma", taču kara dēļ tas neiznāca. Vācu okup. laikā L. tika arestēts un ieslodzīts Abrenes cietumā, pēc tam Rīgas Centrālcietumā. 1942 L. ievietoja Salaspils koncentr. nometnē, kur viņš kļuva par vienu no galv. antifaš. pagrīdes organizētājiem. Gestapo org-ju atklāja, un L. kopā ar 300 citiem ieslodzītajiem nošāva Biķernieku mežā. - Ps.: Dundurs.
Dzejoļu izlase kopkrājumā "Saullēkta dziesma" (1973).
L. Borgs B. Pārkalšanas darbu ātrāk padarīt // Karogs, 1967, 11.
I. Salceviča

Nodarbes

Pseidonīms

Dundurs

Izglītība

1934
Balvu ģimnāzija
Balvi
Beidzis mācības.

1934–1941
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Nepabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virzieni: klasiskā filoloģija, filozofija un vēsture.

Apglabāts

Rīga
Apbedīts Biķernieku mežā.