Edgars Damburs

5 pictures

23.08.1910 – 21.10.1981

Birth time/place

23.08.1910
Naukšēni
"Ķerzēnos"

Place/time of death

21.10.1981
Rīga

Personal information

1910: 23. augustā dzimis Naukšēnu pagasta "Ķērzēnos" laukstrādnieka ģimenē.
1925–1933: Damburu ģimene, būdami baptisti, izbrauc uz Brazīliju, Edgars Damburs strādā kafijas plantācijās. Par šo laiku Edgars Damburs stāsta:
"Šī raksta autors [Edgars Damburs] pirms gadiem alkaini baudīja Brazīlijas skaistumu: pilnmēness nakti džungļos, saullēktu, rieta blāzmu, kas izlīst kā sarkans vīns pār koku virsotnēm. Kas gan var līdzināties pavasara uzziedam tropos, kad naktī pārskrējis pirmais siltais negaisa padebesis un pērkona kanonāde sadrebinājusi zemi! Mežs, kas vēl vakar bija pelēcīgs un apvītis, izgreznojies kā dienvidu skaistule.
Tā ir viena Brazīlija.
Bet vai esat arī muguru liekuši zem kafijas krūmiem kādā fazendā? Saule, uzkāpusi tieši virs galvas, šķiet, spaiņiem vien gāž virsū svelmi; dzīvsudraba stabiņš pacēlies virs 40 grādiem. Putekļi karstums, uzraugu uzbrēcieni. Redzot, kā dzīvo šie plantācijas strādnieki, kādos apstākļos mitinās nabadzīgie kaboklo savās būdiņās mazajos līdumos kaut kur biezoknī, modās rūgtums [..]."
(Damburs , Edgars. Grāmata par revolūcijas patiesību. Damburs, Edgars. Sarunas par literatūru. Rīga: Liesma, 1970, 112., 113. lpp.)

Professional activity

1933: 10. martā pirmpublicējums – tēlojums "Pie tiem, kuri nesalst" laikrakstā "Rūjienas Vēstnesis".
1952: uz sešiem mēnešiem izslēgts no Latvijas PSR Rakstnieku savienības par morālās stājas un ideoloģiskiem pārkāpumiem.
1953–1959: izslēgts no Latvijas PSR Rakstnieku savienības par morālās stājas un ideoloģiskiem pārkāpumiem.

Dzeja1948: Zem gaišās debess

Proza: apraksti, tēlojumi, atmiņas1967: Bauskā nav viss pa vecam
1985: Bijušais karavīrs iet un domā

Literatūrkritika1970: Sarunas par literatūru

Quotes

Edgars Damburs par literatūras kritiķa darbu"Kas tad ir kritiķis? Rakstnieka skolotājs, visgudru padomu devējs vai daiļdarba līdzautors? Nedz viens, nedz otrs. Viņš nav arī tikai faktu reģistrētājs, literatūras lielceļa malā nostājies vērotājs. Kritiķim ir tiesības izteikt, kaisli aizstāvēt, bet ne uzspiest savu viedokli, ievērojot personīgās simpātijas vai antipātijas. Te arī sākas visgrūtākais: ne vienmēr šī "augstiene" noturēta, dažkārt priekšplānā izvirzījušās šķietami aktuālas, bet patiesībā sīkas, otršķirīgas problēmas, vienu otru reizi pietrūcis dziļāka ieskata pētījamā materiālā."

Damburs, Edgars. Ievadam. Damburs, Edgars. Sarunas par literatūru. Rīga: Liesma, 1970, 5. lpp.

Affinities

Cecīlija Dinere - Ex-wife

Pseudonym

E. Rūjienietis, E. Jūra

Education

Rūjiena
Rūjienas pamatskola

mācījies Rīgas Čiekurkalna pamatskolā

Čiekurkalns
Čiekurkalna pamatskola

1933
Rīga
Apmeklējis Rūdolfa Egles literāro studiju.

1933–1935
Krišjāna Barona Tautas augstskola
Skolas iela 32, Rīga

Residence

1925–1933
No 1925. gada līdz 1933. gadam Dambura ģimene dzīvo Brazīlijā un strādā kafijas plantācijās.

1925–1933
Brazīlija

Working place

1935–1940
Gumijas fabrika "Varonis"
Strādnieks

1935–1940
Rīga
Strādnieks gumijas fabrikā "Varonis"

01.1941–06.1941
Žurnāls "Karogs"
Rīga
Tehniskais redaktors

1942–1943
Laikraksts "Latvijas Strēlnieks" (1941–1943)
Kara korespondents

1943–1944
Laikraksts "Padomju Strēlnieks"
Kara korespondents.

1944–1948
Žurnāls "Karogs"
Krišjāņa Barona iela 122, Rīga
Līdzstrādnieks

1947–1948
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks

1950–1952
Literature and Art
Rīga
Redaktors

1950–1952
Latvijas Valsts izdevniecība
Rīga
Redaktors

1953–1956
Bauska
Laikraksta "Bauskas Darbs" līdzstrādnieks

1966–1981
Žurnāls "Karogs"
Krišjāņa Barona iela 122, Rīga
Kritikas nodaļas redaktors

Service

1941–1942
Soviet Army
Piedalījies kaujās pie Maskavas

Participation in organisations

Buried

Raiņa kapi