Kārlis Students

1 picture
Roles: author, poet

07.04.1892 – 10.07.1947

Kārlis Students (1892–1947) – rakstnieks. Divu dzejoļu krājumu autors, krājumā “Zvaigžņu krusts” (1923) skan pilsētas motīvi, erotiski tonēta mīlas lirika, grāmatā “Sarkanā sērmūkša” (1937) – lauku vides žanra gleznas. Dzejai raksturīgas klasiskās formas, galvenokārt soneti. Kolportiera gaitās apceļojis Latviju, vērojumi, iepazīstot Latvijas vietas un ļaudis, apkopoti vairākos aprakstu krājumos (“Kolportiera piedzīvojumi”, “Nelūgtos ciemos”, “Trejdeviņās sētās”, “Vasara laivā” un citos), kā arī impulsējuši stāstus, kas nākuši klajā no 1925. līdz 1938. gadam.

Birth time/place

07.04.1892

Place/time of death

10.07.1947
Rīga

Personal information

Dzimis 1892. gada 7. aprīlī Ērģenes pagasta Krujiņkrogā rentnieka ģimenē.

Professional activity

1911: pirmā publikācija – dzejolis "Nespēkā" laikrakstā "Latvija" 12. (25.) janvārī.
Dzejoļu krājumi1923: Zvaigžņu krusts
1937: Sarkanā sērmūkša
Stāsti un ceļojumu apraksti1925: Kolportiera piedzīvojumi
1925: Nelūgtos ciemos
1926: Vasara laivā
1929: Alfreda Aizpura precības
1930: Trejdeviņās sētās
1938: Ceļinieks
1938: Ēnu spogulis

Quotes

Par dzejoļu krājumu "Sarkanā sērmūkša" (1937)"Dzejnieku saista daba, ar to viņš ap liecina savu latvisko, organisko dvēseles struktūru, jo organiskā attiecība pret visu esošo ir raksturīga latviešu dzejniekam un katram īstam latviešu kultūras cilvēkam. Grāmatas pirmo nodaļu Kārlis Students iesāk ar motīvu "Man kokus, puķes tīk un zāles aprakstīt...“ 7. Ipp. Tad seko vesela nodaļa kokiem un puķēm veltītu dzejoļu soneta formā, jo K. Students mīl klasiskās formas, kaut gan ne visur jūtama taisni šādas formas nepieciešamība. Otra K. Studenta dzejnieka īpatnība ir tā, ka viņš mīl savu novadu, "savu pusi" un tās apdziedāšanai veltī daudz jauku dzejoju, šinī ziņā būdams radniecīgs ar dzejnieku Alfonu Franci. Ērģeme ir K. Studenta dzimtā mala un tur, skaisti vizēdama, tek Erģemītes upe, līču loču vīdamās, tur Pentus sils, tur viegli elpo krūts."

Z. L. Kārlis Students "Sarkanā sēmūkša". Students, 1937, 15. decembris.

Par aprakstu krājumu "Ēnu spogulis" (1938)"Lasot Studenta ceļojumu aprakstus, dabīgi nāk prāti citu autoru līdzīgi darbi, it sevišķi V. Veldres nesen iznākušā "Dzīve pie jūras", jo Students ir aprakstījis (kaut arī ne savā pēdējā grāmatā), tos pašus zvejnieku ciemus, ko vērojis arī V. Veldre. Ja pēdējais objektīvi notēlo dabu un ļaužu dzīvi, nekavējas pie atsevišķiem cilvēkiem, noklusē savus personīgos piedzīvojumus, tad K. Students tik daudz nestāsta pats, cik liek stāstīt skatītājiem ļaudīm. Šie ļaužu stāstījumi, pat pašas par sevi nenozīmīgas sarunas, piešķir viņa grāmatai lielu dažādību un dzīvīgumu. [..] Vēl Kārļa Studenta tēlojumiem raksturīgs stiprs personīgums, saprotot pēdējo ar nevairīšanos kavēties pie sava paša gaitām un pārdomām. Ja šīs gaitas ir neatņemama stāstījumu daļa, tad grūti nākas samierināties ar autora filozofēšanu, jo tai stipra sentimentalitātes pieskaņa un pie tam tā bieži atkārtojas, kas pa daļai izskaidrojams ar to, ka "Ēnu spoguļa" raksti agrāk bijuši iespiesti atsevišķi periodikā. Ja arī jūsmošana, sentimentāla paskumšana un pafilozofēšana lauku vientulībā un dabas tuvumā gluži cilvēcīga parādība, tad mākslinieks nedrīkstētu apmierināties ar tādiem viņas izpaudumiem [..]."

Sproģere, Ofelija. "Ēnu spogulis": Kārļa Studenta grāmata. Brīvā Zeme, 1940, 16. marts.

Affinities

Kārlis Zariņš - Friend

Occupations

Education

Working place

1914–1918
Penza
Penzas guberņas Oļeņevkas muižā kantora pārzinis

1919–1920
Strenči
Apgādniecības iecirkņa pārzinis

1920–1921
Dobele
Apgādniecības iecirkņa pārzinis

1921–1923
Laikraksts "Latvis"
Rīga
Korektors

1923–1931
Laikraksts "Latvis"
Rīga
Redakcijas loceklis

1931–1933
Rīga
Tramvaja biļešu kontrolieris

1933–1935
Rīga
Rīgas pilsētas valdes ierēdnis

1936–1940
Rīgas pilsētas bērnu slimnīca
Vienības gatve 45, Rīga
Inspektors

Service

1919
Latvian Army
Iestājies Valmieras pulkā

Buried

Drabešu pagasts, Āraišu vecie kapi