Pēteris Voitkāns

1 picture
Roles: poet, teacher

15.04.1902 – 23.02.1945

Latgaliešudzejnieks un skolotājs. Pabeidzis Bērzgales pagastskolu (1913) un Rēzeknes
pedagoģiskās skolas skolotāju sagatavošanas kursus (1923). 1928. gadā kļuvis par
aizliegtās Latvijas Komunistiskās partijas biedru un aktīvi darbojies tās labā.

Birth time/place

15.04.1902
Bringas

Place/time of death

23.02.1945
Štuthofa

Personal information

Dzimis zemnieka ģimenē.
1939: apprec Hermīni Burgevicu.
1940: piedzimst dēls Armīns.
1942: piedzimst meita Sarmīte.

Professional activity

Dzejā uzsvērta sociālā netaisnība, tajā dominē revolūcijas motīvi, tradicionāla izteiksme. Dzejoļi iekļauti tādos kopkrājumos, antoloģijas un izlasēs kā "Sējējs" (1925), "Latviešu dzejas antoloģija" (1976, 5. sējums), "Kamenes" (1987), "Latgalīšu dzejas antologija" (2001), "Latviešu/krievu dzeja = Латышская/русская поэзия" (2011).Pirmpublikācija
1922: dzejolis "Ceinīs" žurnālā "Zīdūnis" (Nr. 3–4)Dzeja
1972: Sadega sirds…

Quotes

Vitolds Valeinis par Pētera Voitkāna dzeju"P. Voitkāna dzeja pēc sociālas ievirzes tuva S. Putāna dzejai, bet ir intonatīvi bagātāka gan liriskajās, gan humoristiskajās tonalitātēs. P. Voitkāns desmit gadus jaunāks par S. Putānu, publicēties sācis tikai 20. gadu sākumā. Ja S. Putānam bija tikai dažu klašu izglītība, tad P. Voitkāns pēc profesijas bija skolotājs. Tas izpaudās arī redzes loka atšķirībā. Viņam bija lielāka elastība dzīves uztverē, plašāka izjūtu gamma, krāsaināka žanriski stiliskā palete. [..] Starp dzejas mākslinieciskā veidojuma raksturīgākajām īpatnībām sevišķi saista priekšmetības, reāliju, detaļu – ārējo un psiholoģisko – konkrētība, tēlojuma plastiskums un valoda kā runas dzīvais pulsējums. Tas, protams, ir dzejas iespaidīgākajā daļā. Bet ne mazums ir arī sasteigtības pēdu."Valeinis, Vitolds. Latgaliešu lirikas vēsture. Rīga: Jumava, 1998, 70.–71. lpp.

Affinities

Armīns Voitkāns - Son
Sarmīte Voitkāne - Daughter

Occupations

Pseudonym

P. Klaidūņs, Matvejs

Education

–1913
Bērzgales pagastskola
Bieržgaļs (-lis)

1921–1923
Rēzeknes pedagoģiskā skola
Rēzekne
Beidzis skolotāju sagatavošanas kursus

Working place

1923–1925
Mežmala
Skolotājs Kašu-Pauru (vēlāk Mežmalas) pamatskolā

1925–1929
Mežvidu pamatskola
Mežvidi
Strādājis par skolotāju. Pēc vecāku un skolas administrācijas lēmuma atlaists par komunistisku un antireliģisku ideju izplatīšanu.

1938–1940
Latvija
Virsmežniecības ierēdnis

1940
Cīravas pagasts
Pagasta izpildkomitejas sekretārs

1941
Liepāja
Skolotājs

1941
Kuldīga
Tiesu izpildītājs

Participation in organisations

Detention

1932–1938
Latvija
Notiesāts par pretvalstisku darbību – iesaistījās pagrīdes komunistu-revolucionāru organizācijās. Soda mērs – seši gadi spaidu darbos.

1941
Liepājas cietums
Liepāja
Pēc vācu okupacijas varas iestāžu lēmuma apcietināts un ievietots Liepājas cietumā

1942–1944
Salaspils koncentrācijas nometne
Salaspils memoriāls
Pēc Liepājas cietuma tika pārvietots uz dažādām nacistu koncentrācijas nometnēm. Sākotnēji ievietots Saldus, vēlāk Brocēnu, bet beigās Salaspils koncetnrācijas nometnē

1945
Štuthofa
No Salacgrīvas koncentrācijas nometnes pārvietots uz Štuthofas nāves nometni