Kritikas gadagrāmata 8

SATURS
PĀRSKATI, APCERES, VIEDOKĻI
Dzeja

Valdis Ķikāns. "Un nesēdēs laiks..." Dzejas 1979. gadā
Valija Labrence. Tikumiskā problemātika mūsdienu latviešu dzejā

Proza
Vera Vāvere.
Vai puspatiesība ir puse no patiesības?
Broņislavs Tabūns. Par faktiem, problēmām un koncepciju
Ildze Kronta. Stāstu krājumi – 1979
Anda Plēsuma. Daži mietpilsonības attēlojuma aspekti mūsu prozā

Dramaturģija
Gunārs Bībers.
Klusā sezona
Saruna ar Gunāru Priedi

Bērnu literatūra
Inta Čaklā.
Literatūra un mūsdienu bērnu pieredze

Kritika
Radegasts Paroleks.
Piezīmes par latviešu literatūru
Jānis Kalniņš. Rosinoša grāmata. L. Volkova. Eduards Veidenbaums
Ainārs Svira. Grāmata par gaišu personību. I. Kiršentāle. Annas Sakses dzīve un personība

PORTRETI
Jānis Peters.
Piena gaismā, sev labvēlīgā tumsā. Imants Ziedonis
Anda Kubuliņa. Esmu pienākumu cilvēks jeb "mūžam dzīvā mātes balss". Arvīds Skalbe
Astrīda Aļķe. Krietnums. Viktors Astafjevs

HRONIKA
Valdemārs Ancītis.
Literārā dzīve 1979. gadā
Skaidrīte Sirsone. Grāmatas un publikācijas periodikā