Latviešu literatūras vēsture 6. sējumos. 3. sējums

Jaunās strāvas periods. No 19. gadsimta 80. gadu beigām līdz gadsimtu mijai.

Redakcijas kolēģija: Kārlis Graudiņš, Ēvalds Sokols (atbildīgais redaktors), Kārlis Kundziņš, Fricis Rokpelnis

SĒJUMU SARAKSTĪJUŠI:

Margrieta Dombrovska – Ezerietis
Kārlis Kundziņš – Jukums Palevičs
L. Leitāne – Valdis
Maiga Mauriņa – Aspazija. Pērsietis
Jānis R. Ozols – Zvanpūtis
Alfons Vilsons – Īss laikmeta raksturojums. Literatūras kritika. Progresīvā dzeja, proza un dramaturģija. Buržuāziskās literatūras pagrimums. Eduards Veidenbaums. Edvards Treimanis-Zvārgulis. Citi Jaunās strāvas rakstnieki. Rūdolfs Blaumanis. Doku Atis. Zeiboltu Jēkabs. Jānis Poruks. Augusts Saulietis. Daži mazāk pazīstami rakstnieki (Jēkabs Rozentāls-Krūmiņš, Rieteklis, Birznieku Latiņa, Kārlis Veidenbaums, Jēkabs Duburs, Zeltmatis, Jānis Frīdenbergs-Mieriņš, Frīdrihs Plostnieks