Kārlis Ezerietis

1 bilde

26.09.1869 – 17.02.1923

Rakstnieks un žurnālists Kārlis Ezerietis (1869–1923) literatūrā un žurnālistikā darbojies 19. gadsimta 90. gados un 20. gadsimta pirmajos divdesmit gados, rakstījis galvenokārt prozu – stāstus un romānus, no kuriem lielākā daļa palikusi periodiskajos izdevumos. Grāmatas formātā izdots stāsts “Pirmā” (1890), vairāki stāsti lasāmi Ezerieša Kopotu rakstu 1. sējumā (1913), padomju laikā izdota stāstu izlase “Pīlādži” (1969). Reālisma un vietumis arī naturālisma manierē rakstītie darbi stāsta par lauku ļaužu dzīves smagajām, tumšajām pusēm, zīmējot dažādu tipāžu.

Dzimšanas laiks/vieta

26.09.1869
Ērgļi
Dzimis "Kalna-Augulēnos".

Miršanas laiks/vieta

17.02.1923
Rīga

Personiska informācija

1869: dzimis rentnieka ģimenē.
Autodidakts.
1892–1906: pagasta rakstvedis Turaidā, Rozēnos, Lēdurgā.
1892: apprecējies ar Mildu Reinfeldi, ģimenē auga divas meitas Austra un Mirdza.
1907: pārnāk dzīvot uz Rīgu.

Profesionālā darbība

1889: pirmpublikācija – stāsts "Bez spārnu" laikraksta "Dienas Lapa" literārajā pielikumā ar pseidonīmu Pulgosnietis.

Darbu izdevumi grāmatās
1890: stāsts "Pirmā"
1913: Kopotu rakstu 1. sējums (stāsti)
1917: poēma "Laikmetu maiņā"
1969: stāstu izlase "Pīlādži"

Romāni periodikā
1895: Ģimenes kaite ('Dienas Lapa")
1917: Zemes bērni ("Jaunais Vārds")

Tulkojumi
19??: Zolā, Emīls. Dzīves prieks. Liepāja: Ducmanis.
19??: Knekela, Šarlote, Viņš un viņi (Mīlestība un streiki). Rīga: sabiedrība "Spēks".
1890: Kareivja līgava. Rīga: J. Krastiņš.
1908: Jokajs, Mauruss. Melnie dimanti. Rīga: Ernsts Platess.
1911: Brauna, Lilija. Kādas sociālistes memuāri. Rīga: J. Pīpe.
1911: Juškevičs, Semjons. Iela. Rīga: J. Pīpe.
1911: Mihaelisa, Karina. Bīstamais vezums: kādas šķirtas sievas dienasgrāmatas uzzīmējumi un vēstules. Rīga: J. Pīpe.
1911: Tolstojs, Ļevs. Atzīšanās. Rīga: J. Pīpe.
1911: Tolstojs, Ļevs. Kreicera sonāte. Rīga: J. Pīpe.
1911: Zolā, Emīls. Dāmu paradīze. Rīga: J. Pīpe.
1912: Andrejevs, Leonīds. Šo laiku laupītājs Saša Žeguļevs. Rīga: Augusta Lāča izdevniecība.
1913: Rozenovs, E. Pakrēšļa ļaudis. Drāma. Rīga: sabiedrība "Diena"
1927: Zolā, Emīls. Dāmu paradīze. Rīga: A. Raņķis.

Citātu galerija

“Līdzīgi visiem reālistiem, naturālistiem, iedvesmu saviem stāstiem arī Ezerietis vienmēr smeļas sadzīvē, novērojumos no savas apkārtnes. Kā rakstnieks viņš pieskaitāms to grupai, kuru stiprā puse – sadzīves, reālās īstenības tēlojums. Novērojumi un viņu sagrupēšana īsākā vai garākā stāstījumā viņam parasti noteic darba kompozīcijas pamatu, un pēc iespējas nesagrozīta faktu pārnešana no tiešības stāstā atraisa viņu izteiksmi. K. Augenberga-Ezerieša proza vietām ne bez stāstītāja asprātības un pievilcības, tomēr nepaceļas līdz Zeibolta vai Pērsieša darbiem.”

Egle, Kārlis. Kārlis Augenbergs-Ezerietis. Latvju Grāmata, 1923, Nr. 3, 46. lpp.

Par Kārļa Ezerieša romāniem
“Kārlis Augenbergs-Ezerietis, naturālistisks rakstnieks un īstenības fotogrāfs, savā diezgan lielajā romānā “Ģimenes kaite” (“Dienas Lapa”, 1895) modina interesi pavisam no citas puses. Autors te uzstājas pret juteklisko mīlestību, ne vien pret visādām netiklībām, bet pret katru erotiku, pat pret laulību. Jutekliskās mīlestības dēļ iet bojā romānā tēlotie cilvēki, un vienam no viņiem autors liek sacīt: “Mīlestību no viņas pasaulīgās puses par laimi saukt ir tikpat kā linu mārkā izpeldēties un tad lielīties, ka tīri nomazgājies.” [..] Ezerieša otrs romāns “Zemes bērni” (“Jaunajā Vārdā”, 1917), no kura iespiesta tikai daļa, zināmā mērā idilliskāks, maigāks. Tur tēlota kalpa puiša Reiņa un bagātas saimniekmeitas Mildas mīlestība. Bet Reinis iestājies nelegālā politiskā organizācijā, kuras priekšgalā stāv autora diezgan interesanti uztvertais skrīveris Zēvele. Organizāciju atklāj, Reini arestē, un vecāki no meitas asarām dabū zināt par viņas mīlestību.”

Ērmanis, Pēteris. Latviešu romāna 50 gadi. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, 1926, Nr. 11, 416. lpp.

Saiknes

Pērsietis - Domubiedrs

Dzimtais vārds

Kārlis Augenbergs

Pseidonīms

Akušers, Klintnieks, Pulgosnietis

Izglītība

Ērgļu luterāņu draudzes skola
Ērgļi
Draudzes skola

Gatavojies iestāties mērniecības skolā, bet nav varējis nolikt eksāmenus.

Darbavieta

Turaida
Rakstvedis

1890–1892
Turaida
Rakstvedis

1892–1898
Rozēni
Rakstvedis

1898–1906
Lēdurga

1906–1907
Laikraksts "Mūsu Laiki"
Rīga
Žurnālists

1907
Rīga
Laikrakstā "Rīta Blāzma", žurnālists

1908
Laikraksts "Rīgas Apskats"
Rīga
Rakstījis arī teātra recenzijas.

1909–1914
Laikraksts "Jaunā Dienas Lapa" (1905–1918)
Rīga
Žurnālists

1913–1914
Rakstnieku un žurnālistu biedrība "Ideja"
Rīga
Priekšsēdētājs

1913–1914
Rīga
Žurnāla "Tagadne" atbildīgais redaktors

1915–1918
Laikraksts "Jaunais Vārds" (1914–1922)
Rīga

1919–1921
Laikraksts "Latvijas Sargs" (1919–1934)
Rīga
Literatūras daļas vadītājs

1921–1922
Jaunpiebalga
Cēsu apriņķa 11. iecirkņa (Jaunpiebalgā) miertiesnesis

Apcietinājums

12.1905–01.1906
1905. gada 10. decembrī sanāca Lēdurgas pagasta rīcības komiteja un izteica uzticību skrīverim Ezerietim. Par to varas iestādes viņu sodīja ar cietumsodu.

Apglabāts

1923
Rīgas Pirmie Meža kapi
Apbedīts Meža kapos.