Rakstnieku un žurnālistu biedrība "Ideja"

“1912. gadā nodibināta “Ideja” (pastāvēja līdz aizliegšanai 1915. gadā). Tā ir pirmā latviešu žurnālistu un literātu biedrība, pirmais mēģinājums radīt organizāciju šīm abām profesijām, arī pirmais mēģinājums apvienot visus demokrātiski domājošos rakstniekus un preses darbiniekus. Biedrību vada Kārlis Ezerietis, tās goda biedrs ir Rainis. Biedrībai ir savs žurnāls “Tagadne” (to izdod Emīlija Elka, vēlākā Benjamiņa), tā rīko literārus vakarus. Kaut cik paliekamākas pēdas latviešu kultūras dzīvē “Ideja” tomēr nav spējusi atstāt. Galvenā nozīme tai kā neatkarīgās Latvijas literāri profesionālo organizāciju tiešajai priekštecei.”

Ancītis, Valdemārs. Latviešu literātu biedrošanās. Literatūra un Māksla, 1990, Nr. 1, 6. janvāris.

2 saistītas personas