Jēkabs Rozentāls-Krūmiņš

14.09.1855 – 12.07.1918

Dzimšanas laiks/vieta

14.09.1855
Dzimis agrākā Lielvircavas pagasta Kārkliņos. Mūsdienās Lielvircavas pagasta teritorija iekļauta Jelgavas novada Platones, Vircavas, Sesavas un Elejas pagastos.

Miršanas laiks/vieta

12.07.1918
Rīga

Personiska informācija

ROZENTĀLS-KRŪMIŅŠ Jēkabs (1855.14.IX Lielvircavas pag. Kārkliņos - 1918.12.VII Rīgā ?, apbed. Lielvircavas kapos) - aktieris, režisors, dramaturgs.
Dz. lauksaimnieka ģim. Māc. Lielvircavas pagastsk., beidzis Jelgavas reālsk. (1875). Līdz 1877 R.-K. bijis telegrāfa ierēdnis Pēterburgā, kur stud. Mākslas akad. un vadījis Pēterburgas latv. t-ra izrādes. Piedalījies krievu-turku karā. 1885 R.-K. sāka strādāt Rīgas Latv. t-rī, bija akt. un režisors, 1887-89 direktora palīgs. Studiju nolūkos 1889 apceļoja mākslas centrus Rietumeiropā. 1893 vadīja Jelgavas Latv. b-bas t-ri, pēc 1896 tiešo darbību t-ros izbeidza, strād. par apdrošināšanas b-bas inspektoru.
Populārākā R.-K. luga ir "Sarkanais kungs" (t-rī 1889, grām. 1912) par dzimtbūtniecisko Kurzemi 18. gs. beigās. Vēst. viela izmantota arī lugā "Zelta meža ziedi" (t-rī 1915), sava laika dzīve - lugās "Čigāniete" (t-rī 1895, grām. 1897) un "Lauvas dūša" (1908). Tulk. dažas vācu aut. lugas un operetes, rakstījis t-ra recenzijas.
L. Lejas-Krūmiņš [T.] Jēkabs Rozentāls-Krūmiņš // Jaunā Lja, 1918, 4, 266. lpp.
J. Zālītis

Izglītība

mācījiesLielvircavas pagastskolā

–1875
mācījiesJelgavas reālskolā

–1877
studējisPēterburgas Mākslas akadēmijā

Apglabāts