Zvanpūtis

1 bilde
Lomas: dzejnieks

28.11.1873 – 1911

Zvanpūtis (1873–1911) – dzejnieks. Pirmie dzejoļi radušies reālskolas gados stiprā Eduarda Veidenbauma iespaidā. Dzeja publicēta laikrakstā "Dienas Lapa" 1894. un 1895. gadā, Eduarda Treimaņa-Zvārguļa sastādītajā dzejas antoloģijā "Dzejas pūrs" (Jāņa Ozola apgāds, 1897), "Saimnieču un zelteņu kalendārā 1897. gadam", laikrakstā "Latvietis" 1905. gadā. Latviskojis krievu rakstnieku Mihaila Ļermontova, Nikolaja Ņekrasova, vācu dzejnieka Heinriha Heines dzejoļus.

Dzimšanas laiks/vieta

28.11.1873
Vircavas pagasts
Dzimis Kroņvircavas (tagadējā Vircavas) pagasta Bračos saimnieka ģimenē.

Miršanas laiks/vieta

1911
Kamčatka
Gājis bojā nelaimes gadījumā – vētras laikā noslīcis jūrā.

Personiska informācija

1897: apcietināts kopā ar citiem jaunstrāvniekiem Pēc atbrīvošanas vienu gadu policijas uzraudzībā pavadījis tēva mājās, tad aizbraucis uz Sibīriju.
1900: bijis ierēdnis zelta raktuvēs Amūras apgabalā, Krievijā. Krievu-japāņu kara laikā mobilizēts, frontē kontuzēts.
1905: dzīvojis dzimtajā novadā, kopā ar E. Andersonu vadījis LSDSP lauku centru "Mežmalieši", izdevis nelegālu laikrakstu "Tautas Balss".
1906: otro reizi devies uz Sibīriju, strādājis gan zelta raktuvēs, gan zvejniecībā.
1910: nokļuvis Kamčatkā, Krievijā. Gājis bojā nelaimes gadījumā – vētras laikā noslīcis jūrā.

Profesionālā darbība

1894: pirmā publikācija – dzejoļi "Brīvs es plašā jūrā jūtos..." un "Lītis un plūdi" laikraksta "Dienas Lapa" feļetona pielikumā.

Citātu galerija

Par Zvanpūša daiļradi

"Zvanpūtis asinājis savus dzejoļus kā cīņas ieročus un metis tos brīvības cīņu svaru kausā par labu darba tautai."

Birkerts, Antons. Dzejnieks Zvanpūtis. Karogs, Nr. 5. 1956.

Saiknes

Ceronis - Brālis
Dāvids Bundža - Skolas biedrs

Nodarbes

Dzimtais vārds

Kārlis Dāvids Viļķers

Izglītība

1880–1887
Lielvircava
Mācījies Lielvircavas pagastskolā.

1887–1891
mācījiesno kuras pēc tēva nāves izstājies līdzekļu trūkuma dēļ; gala eksāmenus vēlāk nokārtojis Jelgavas reālskolā

1887–1891
Jelgavas reālskola
Svētes iela 18, Jelgava
Mācījies Jelgavas reālskolā. No skolas nācies izstāties tēva nāves un finansiālo līdzekļu trūkuma dēļ. Gala eksāmenus nokārtojis vēlāk.

Darbavieta

1894–1897
Laikraksts "Dienas Lapa" (1886–1918)
Rīga
Korektors laikrakstā "Dienas Lapa".

Apcietinājums

1897
Rīga
Apcietināts kopā ar citiem jaunstrāvniekiem.