Strautuguns

"Man ir tāda nojauta, ka šo grāmatu var uzlūkot par "Sastrēgumstundas" un "Cilvēks, uzarta zeme" turpinājumu. Par triptiha trešo bildi, trejdekšņa trešo deksni." (Māris Čaklais)
(Čaklais, M. Strautuguns. Rīga: Liesma, 1978. 3. lpp.)

Izdevējs

Izdevniecība "Liesma"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Redaktors

Mākslinieks

Izdošanas gads/vieta

1978, Rīga

Sarakstīšanas laiks/vieta

1964 – 1977