Rakstnieki par rakstniekiem II

SATURS
Jānis Grīns. Dzejnieks ar ozolzīli mirušā plaukstā (Par Vili Cedriņu)
Jānis Rudzītis. Lieluma ābolā kodējs (Par Aleksandru Čaku)
Andrejs Eglītis. Pašportrets
Jānis Grīns. Anšlava Eglīša talanta kontūra
Zimunds Skujiņš. Par Anšlavu Eglīti
Andrejs Upīts. Par Anšlavu Eglīti
Andris Sproģis. Piepildīt dienu ar prieku (Par Irmu Grebzdi)
Gunars Janovskis. Mans poliskais uzvārds
Anšlavs Eglītis. Dūmainie spīdekļi (Par Andreju Johansonu)
Jānis Klīdzējs. Pašportrets
Imants Auziņš. Ar aizturētu elpu (Par Valdi Krāslavieti)
Jānis Grīns. Latviskā dvēsele trimdā (Par Zinaīdu Lazdu)
Zenta Mauriņa. Manas sirds saknes latviešu zemē
Andrejs. Upīts. Par Zentu Mauriņu
Jānis Veselis. Jānis Poruks
Anita Rožkalne. Ko darīt ar Gundegas Repšes prozu?
Māra Zālīte. "Esmu tāds starpkultūru augs, jauna tipa būtne" (Par Baņutu Rubesu)
Baņuta Rubesa. Autobiogrāfiska eseja
Andrejs Johansons. Balss un spogulis (Par Jāni Rudzīti)
Jānis Rudzītis. Mani Zviedrijas gadi
Veronika Strēlerte Ofelijas Sproģeres skatījumā
Ofelija Sproģere. Veronikas Strēlertes dzeja
Jānis Ziemeļnieks. Par Jāņa Sudrabkalna dzejoļu krājumu "Pārvērtības"
Zigmunds Skujiņš. Par Jāni Sudrabkalnu
Anšlavs Eglītis. Ilzes pasaulē (Par Ilzi Šķipsnu)
Māris Čaklais. "Dalies viņas maizē, smel ūdeni... " (Par Veltu Tomu)
Anšlavs Eglītis. Par Edvartu Virzu
Inese Treimane. Tas ir ļoti vienkārši. Un daudz sarežģītāk (Par Māru Zālīti)
Mārtiņš Zīverts. Psiholoģisks pašportrets
Jānis Rudzītis. Latviešu literatūra emigrācijā
Andrejs Upīts. Par emigrācijas literatūru
Jānis Veselis. "Uliss"
Zenta Mauriņa. Ekspresionisms
Gunars Saliņš. Linards Tauns
Viesturs Vecgrāvis. "Elles ķēķis" – tapšana un tās impulsi. Jaunais skatījums uz jauno realitāti
Jānis Rudzītis. Latviskais latviešu dzejā