Baņuta Nora Rubesa

1 bilde

Baņuta Rubesa (1956) - dramaturģe, režisore. Studējusi vēstusi un dramaturģiju Karalienes universitāte Kanādā (1973-77) un Oksfordas universitātē Anglijā (1978-82), 1982 ieguvusi doktora grādu par disertāciju "Jānis Rainis (1865-1929) and the problem of nationalism" ("Jānis Rainis un nacionālisma problēma"). 1973 nodibina jauniešu ansambli "Pēdējie āksti". 1982-83 vadīja "1982. gada teātra ansambli". Ar cittautu studentiem angļu val. eksperimentālā ievirzē iestud. Aspazijas lugu "Sidraba šķidrauts", ar latviešu akt. lugu "Atriebēja" t-rī "Kabata" Rīgā (1991). R. rakstījusi lugas angļu val.: "Pope Joan" ("Pāveste Johanna", t-rī 1984), "This is for you, Anna" ("Tev, Anna", žurn. "Canadian Theatre Review" 1985) u.c.
R. latv. val. rakstītās lugas izrādītas gk. trimdas latv. sarīkojumos: "Pēdējie latvieši" (1983), "Tango Lugāno" (1987, "Avots", 1989, 2-3), kur darbojas Rainis un Aspazija mūsdienu vidē, kā arī šodienas jaunieši no Ljas un trimdas. Lugā atklājas R. spilgtā fantāzija, kontrversāla, netradicionāla domāšana. Public. rakstus žurn. "Canadian Theatre Review", "Fuse", "Fireweed", "Oxford Literary Review", "Jaunā Gaita", "Māksla", kā arī "Raiņa un Aspazijas gadagrāmatā", gadagrām. "Zari". R. dienasgrāmatas public. žurn. "Karogs" 1992 (5/6, 9-12), 1993 (1-4), 1995 (1-12).
L. Esi kluss un taisi teātri: [Saruna ar B.R.] / Pierakst. A.Rutkēviča // T-ra Vēstn., 2000, 3.
V. Hausmanis

Dzimšanas laiks/vieta

25.02.1956

Personiska informācija

Dzimusi

Profesionālā darbība

Kā rakstniece un režisore debitēja 1979 ar dziesmuspēli "Varoņdarbi" pēc V. Zepa literārās pasakas "Ķēves dēls Kurbads" motīviem, izpelnoties radikāli pretējus novērtējumus.
LaRA biedre.Nozīmīgākās Baņutas Rubess iestudētās izrādes un lugas
IzrādesA. Makdonaldas "Ar labu nakti","Dezdemona", Nightwood Theatre,Rubesas "Šausmu skola",Rubesas/ N. Gothama "Boom, Baby, Boom",Aspazijas "Atriebēja" (kopā ar N. Batleru) teātris "Kabata",T. Findleja "Nedzīvi dzimušais mīļākais",J. Lūsēna/M. Zālītes "Putnu opera", LNO,K. Čerčilas "Zelta meitenes", JRT,Dž. Maitona "Iespējamās pasaules", JRT,N. Gothama "Glābšanās no Trojas",Liepājas Karostas krastā,Aspazijas "Sidraba šķidrauts", JRT.Lugas"Ak, pilot!","Putas","Galva maisā","Ugunsgrēks","Trausls ledus","Pāveste Johanna""Tango Lugāno","Varoņdarbi","Tev, Anna".

Saiknes

Brunis Rubess - Tēvs

Izglītība

studējislatviešu literatūras vēsturi un politikas zinātnes Mičiganas universitātē

1973–1977
studējisieguvusi B.A.grādu un Karalienes medaļu vēstures studijāsvēsturi un dramaturģiju Karalienes universitātē Kingstonā

1978–1982
Oksfordas universitāte
Oksforda
Studējusi vēsturi Oksfordas universitātē Anglijā, iegūstot doktora grādu.

Apbalvojumi

PBLA Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par latviešu teātra mākslas attīstības veicināšanu.
1989