Ērika Zimule

Ērika Zimule (1925), literatūzinātniece un pedagoģe. Publicējusi brošūru par romāna problēmām "Dažas mūsdienu latviešu padomju romāna žanra un stila īpatnības" (1972). Līdzautore grāmatām: "Latviešu literatūras sākotne", "Pie tautas daiļrades avotiem" (abas 1977), "Daži dzejas uztveres un mācīšanas jautājumi" (1979), "Literatūras mācīšanas metodika" (1991, autoru kolektīva vadītāja), "Latviskas izglītības saturu veidojot" (1992), eksperimentālām mācību grām. "Literatūra 9. klasei", "Literatūra 10. klasei", "Literatūra 11. klasei" (visas 1996), "Literatūra 12. klasei" (1997). Sakārtojusi "Aizrobežu autoru prozas izlasi" (1981, arī ievada autore), "Ārzemju literatūras hrestomātiju" (1992), "Literatūras rokasgrāmatu skolēniem" (1995). Sakārtojusi un sarakstījusi priekšvārdu krājumiem "Rakstnieki par rakstniekiem" (1, 1991, 1997 ; 2, 1996). Ievadu autore mācību līdzekļiem: O. Vailda "Pasakas un miniatūras" (1989, arī sast.), A. Bela "Cilvēki laivās", krājumiem "Latviešu literārās pasakas", "Latviešu rakstnieku stāsti un noveles" (visi 1996).

Dzimšanas laiks/vieta

16.06.1925

Personiska informācija

1945: beigusi J. Cimzes Valkas vidusskolu.
1952: beigusi LVU Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu.
1952–54: strādājusi par skolotāju Adulienas vidusskolā.
1954–66: strādājusi par skolotāju Cesvaines vidusskolā.
1966–79: strādājusi par skolotāju Rīgas 24. vidusskolā.
No 1971: Pedagoģijas zinātnes pētniecības institūta zinātniskā līdzstrādniece.
1984–90: Pedagoģijas zinātnes pētniecības institūta sektora vadītāja.
1991–92: Izglītības attīstības institūta zinātniskā līdzstrādniece.
1992–1999: Latvijas Kultūras akadēmijas vadošā pētniece.

Profesionālā darbība

1970: pirmā publikācija – raksts "Kas raksturīgs mūsdienu romānam" laikrakstā "Skolotāju Avīze" 2.XII. 1972: publicējusi brošūru par romāna problēmām "Dažas mūsdienu latviešu padomju romāna žanra un stila īpatnības".

Mācību grāmatu līdzautore
"Latviešu literatūras sākotne" (1977)
"Pie tautas daiļrades avotiem" (1977)
"Daži dzejas uztveres un mācīšanas jautājumi" (1979)
"Literatūras mācīšanas metodika" (1991, autoru kolektīva vadītāja)
"Latviskas izglītības saturu veidojot" (1992)
"Literatūra 9. klasei" (eksperimentālā mācību grāmata, 1996)
"Literatūra 10. klasei" (eksperimentālā mācību grāmata, 1996)
"Literatūra 11. klasei" (eksperimentālā mācību grāmata, 1996)
"Literatūra 12. klasei" ((eksperimentālā mācību grāmata, 1997)Mācību grāmatu sakārtotāja
"Aizrobežu autoru prozas izlase" (1981, arī ievada autore)
"Ārzemju literatūras hrestomātija" (1992)
"Literatūras rokasgrāmata skolēniem" (1995)
"Rakstnieki par rakstniekiem" (arī priekšvārda autore, 1, 1991, 1997 ; 2, 1996)
Mācību grāmatu ievada autore
O. Vailds "Pasakas un miniatūras" (1989, arī sastādītāja)A. Bels "Cilvēki laivās" (1996)
"Latviešu literārās pasakas" (1996)
"Latviešu rakstnieku stāsti un noveles" (1996)

Izglītība

–1945
mācījiesJ.Cimzes Valkas vidusskolā

–1952
studējisLVU Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļā