Kārlis Mellups

3 bildes
Lomas: literāts

Kārlis Mellups (1889–?) – literāts. Literatūrā un sabiedriskajā darbībā plašāk pazīstams ar pseidonīmu Dr. Pigors. Literāta Brazīlieša dēls. Literatūrā iezīmīgs ar savu satīrisko prozu, dzeju un feļetoniem, kuros galvenokārt izsmējis sabiedriski politiskās norises. Par goda un cieņas aizskaršanu vairākkārt bijis iesaistīts tiesas procesos, kas plaši atspoguļoti sava laika presē. Bijis vairāku humoristiski satīrisku izdevumu – "Rūgtās Drapes", "Pūcesspieģelis", "Satīrs", "Muša", "Gurķis" – redaktors un izdevējs, izdevis arī vairākus kalendārus. Literārie darbi sakopoti satīras krājumā "Dr. Pigora nerātnā grāmata" (1924), kopā ar tēvu tapis romāns "Vectēva stāsts" (1938). Par mūža izskaņu tuvāku ziņu trūkst.

Dzimšanas laiks/vieta

16.09.1889
Drusti

Personiska informācija

Tēvs – Eduards Mellups (pseidonīms Brazīlietis) – literāts.

Profesionālā darbībaHumoristiski satīriskie izdevumi
Rediģējis humoristiski satīriskus žurnālus "Rūgtās Drapes" (1922-1923, arī izdevējs), "Pūcesspieģelis" (1923-1925, ar pārtraukumiem), "Satīrs" (1925-1926, arī izdevējs), "Muša" (1927), "Gurķis" (1933).
Izdevis "Dr. Pigora satīrisko kalendāru" (1923), rediģējis "Pūcesspieģeļa satīrisko kalendāru" (1924-1925), "Vispārīgo zobgala kalendāru" (1926-1927).


Literārā darbība
1920: pirmā publikācija – satīra "Līduma dūmos. Par velnu un žīdu" laikrakstā "Brīvā Zeme" 1920. 16.IX.
Satīriskā proza, dzeja, feļetoni ievietoti laikrakstos "Brīvā Zeme", "Latvijas Sargs", žurnālā "Svari" u.c., kā arī paša izdotajos satīriskajos izdevumos. Mellupa satīrai sabiedriski politiska ievirze.

Izdoti satīras krājumi "Dr. Pigora nerātnā grāmata" (1924), "Vectēva stāsts" (1938, kopā ar Brazīlieti), sakārtojis dziesmu krājumu "Lai balsis paceļam!" (1931)
Strādādams Tautas labklājības ministrijā, sakopojis divas likumu grāmatas – "Likums par algotu darbinieku apdrošināšanu nelaimes un arodu slimību gadījumos" (1930) un "Likums par darba laiku.." (1931).

Saiknes

Brazīlietis - Tēvs

Nodarbes

Pseidonīms

Dr. Pigors, J. Driķenšteins

Dzīvesvieta

Rīga

Dienests

1919–1920
Imantas pulka virsnieks

Darbavieta

1922–1923
Žurnāls "Rūgtās Drapes" (1922–1923)
Aspazijas bulvāris 10, Centra rajons, Rīga
Redaktors un izdevējs

1923–1925
Laikraksts "Pūcesspieģelis" (1923–1926)
Elizabetes iela 77, Rīga
Atbildīgais redaktors no 1923. līdz 1925. gadam (ar pārtraukumiem).

1925–1926
Žurnāls "Satīrs" (1925–1926)
Tērbatas iela 20, Rīga
Redaktors un izdevējs

1927
Žurnāls "Muša" (1927)
Aleksandra Čaka iela 28, Rīga
Redaktors

1932
Latvijas Republikas Tautas labklājības ministrija
Rīga
Līdz 1932. gadam strādājis Tautas labklājības ministrijā.

1933
Žurnāls "Gurķis" (1933)
Krišjāņa Barona iela 32, Rīga
Redaktors