Žurnāls "Muša" (1927)

Satīrisks žurnāls, iznākuši 3 numuri 1927. gada decembrī.

Kantoris atradies Rīgā, Marijas ielā 28a.

1 saistītas personas