Žurnāls "Rūgtās Drapes" (1922–1923)

Žurnāls satīrai un humoram. Iznāca Rīgā 1922.–1923. gadā reizi nedēļā – ceturtdienās. Redaktors un izdevējs Kārlis Mellups.

Redakcija un ekspedīcija atradusies Aspazijas bulvārī 10, dzīvoklī 6.

1 saistītas personas