Laikraksts "Pūcesspieģelis" (1923–1926)

Bezpartejisks joku un zobgalību laikraksts. Iznāk no 1923. līdz 1926. gadam (pēdējā gadā viens numurs).

Izdevējs: sabiedrība "Pūcesspieģelis".

2 saistītas personas