Žurnāls "Gurķis" (1933)

Žurnāls "Gurķis" Dr. Pigora (Kārlis Mellups) vadībā, iznācis 1933. gada janvārī–martā piektdienās.

Kantoris un ekspedīcija atradusies Rīgā, Kr. Barona ielā 32-7.

1 saistītas personas