Latviešu dzejas antoloģija 7 sējumos. 2. sējums.

Saturs:
E. Veidenbaums.
E. Treimanis-Zvārgulis.
Aspazija (no krājumiem: "Sarkanās puķes"; "Dvēseles krēsla"; "Saulainais stūrītis"; "Ziedu klēpis"; "Raganu nakts"; "Izplesti spārni"; "Trejkrāsaina saule"; "Asteru laikā"; "Dvēseles ceļojums"; "Kaisītās rozes").
P. Sarķis.
A. Kažoks.
Ceronis.
K. Veidenbaums.
Zvanpūtis.
A. Alunāns.
P. Blaus.
Doku Atis.
Pērsietis.
R. Blaumanis.
Birznieku Latiņa.
Birznieku Sofija.
Viola.
T. Zeiferts.
J. Janševskis.
Pavasaru Jānis.
Valdis.
P. Smeļters.
A. Saulietis.
J. Poruks.
F. Plostnieks.
Līgotņu Jēkabs.
A. Birkerts.
J. Dievkociņš.
Rainis (no krājumiem: "Tālas noskaņas zilā vakarā"; "Vētras sēja"; "Jaunais laiks"; "Klusā grāmata"; "Tie, kas neaizmirst"; "Gals un sākums"; "Dagdas piecas skiču burtnīcas"; "Zelta sietiņš"; "Puķu lodziņš").

Priekšvārdu sarakstījis Vitolds Valeinis.