Jāzeps Vītols

Raksti par Jāzepa Vītola dzīvi un darbu 80 gados. Rediģējis Jēkabs Graubiņš, iekārtojis Ludolfs Liberts, notis zīmējis Augusts Stūrītis.
Saturs
JĀZEPA VĪTOLA DZĪVE
Jāzepa Vītola dzīve / Jēkabs Vītoliņš
JĀZEPS VĪTOLS ATMIŅĀS UN VĒROJUMOS
Reminiscences / Aleksandrs Vītols; tulk. Jēkabs Poruks
Jāzepa Vītola Pēterburgas laikmets 1880.-1918.g. / Jānis Sanders
Josifu Ivanoviču Vītolu atceroties / Nikolajs Čerepņins; tulk. Jēkabs Graubiņš
Mana sastapšanās ar profesoru Jāzepu Vītolu / Žaks Handšins; tulk. Kārlis Kārkliņš
Atmiņas par prof. Vītolu / Juhans Āviks; tulk. Elīna Zālīte
Atmiņas par J. Vītolu / Gustavs Šķilters
Pēterpilī un citur. Atmiņu sirojums / Kārlis Kraujiņš
Jāzeps Vītols / Elza Stērste
Kā radušies daži J. Vītola darbi / Kārlis Kalējs
Pirmā sastapšanās / Jāzeps Mediņš
Kas smieklam nesasmēja, tas pats lieti nederēja / Malvīne Vīgner-Grīnberga
Kādu prieku var sagādāt nedaudzi atzinīgi vārdi / Erna Poruka
Rinkusu Andreja rags / Indriķis Cīrulis. Ricordanza / Ludmila Goman-Dombrovska; tulk. Jēkabs Poruks
Prof. J. Vītols – koŗa diriģents / Ernests Brusubārda
Kopā ar Jāzepu Vītolu koncertos un paidagoģiskā darbā / Edite Martinson-Eferte
Profesors Jāzeps Vītols – Latvijas konservātorijas rektors / Alfrēds Ozoliņš
Manas atmiņas par Jāzepu Vītolu / Paula Līcīte
Atmiņas / Milda Spudiņa. Gaujienā / Ērika Akmentiņa
Daži brīži kopā ar Jāzepu Vītolu / Jēkabs Graubiņš
Ar mudinājumu, stingrību un izturību/ Lūcija Garūta
Asprātība un humors / Rūdolfs Vanags
Prof. J. Vītola humors un aforismi / Jānis Cīrulis
Atmiņas par prof. Vītolu / Tikla Ilstere
Caur divējām brillēm / Voldemārs Upenieks
Ar mēru un gaumi / Helmers Pavasars
Respektējot mācekļu individualitāti / Leonīds Slaucītājs
Sargs un draugs / Velta Oše
Atmiņas par prof. Jāzepu Vītolu / Ērika Freimane
"Kas nu rādīs?" / Alberts Jērums
Mans skolotājs / Jēkabs Poruks.
Profesors Jāzeps Vītols Teoloģijas fakultātes saimē / Milda Zālīte
Profesora Jāzepa Vītola darbība L.U. Teoloģijas fakultātē / O. Sakārnis
JĀZEPA VĪTOLA DARBI
Jāzepa Vītola orķestŗa mūzika / Emīls Dārziņš
Jāzepa Vītola beidzamie simfōniskie darbi / Ādolfs Ābele
Jāzepa Vītola klavieŗdarbi / Jānis Zālītis
Jāzepa Vītola koŗadziesmas / Jēkabs Graubiņš
Jāzepa Vītola vokālā lirika / Jānis Zālītis
Jāzeps Vītols mūsu garīgajā mūzikā / Jānis Cīrulis
Jāzepa Vītola tautasdziesmu harmonizējumi / Jēkabs Graubiņš
Jāzeps Vītols – mūzikas rakstnieks / Knuts Lesiņš
RĀDĪTĀJI UN REĢISTRS
Raksti. Bibliogrāfiski materiāli / Kārlis Egle
Jāzepa Vītola skaņdarbi / Eduards Kalniņš