Kārlis Oļģerts Kraujiņš

1 bilde

11.06.1879 – 28.01.1975

Kārlis Oļģerts Kraujiņš (1879–1975) – rakstnieks, dzejnieks, dramaturgs, žurnālists, tulkotājs. Nozīmīgs viņa devums ir stāsti un tēlojumi jaunatnei, kas saista ar trāpīgu dzīves vērojumu, savdabīgiem portretējumiem un valodas tēlainību. Vairāki darbi, sevišķi dzeja, publicēti tikai periodikā. Sarakstījis monogrāfijas par Apsīšu Jēkabu, Frici Bārdu un Giju de Mopasānu, kā arī periodikā publicētas apceres par Antonu Austriņu, Rūdolfu Blaumani, Linardu Laicenu u. c. kultūras personībām.

Dzimšanas laiks/vieta

11.06.1879
Ranka
Dzimis Rankas pagasta Lejasveckaļvos.

Miršanas laiks/vieta

28.01.1975
Rīga

Personiska informācija

Dzimis saimnieka ģimenē.
1901–1908: dzīvo Sanktpēterburgā, Krievijā. Šajā laikā Kārlis Oļģerts Kraujiņš aktīvi piedalās sabiedriskajā un kultūras dzīvē, iepazīstas ar ievērojamiem rakstniekiem un mākslas darbiniekiem. Top pirmie dzejoļi, stāsti, apraksti, publicistiski raksti, recenzijas par teātri un mūziku. Kādu laiku klausījies arī lekcijas Pēterpils Tautas universitātē.
1908–1919: dzīvo Rostovā pie Donas, Krievijā.
1920, 1921: dzīvo Novorosijskā un Tuapsē Krievijā. Kārlis Oļģerts Kraujiņš kopā ar rakstniekiem Fjodoru Gladkovu un A. Roslavļevu darbojas kultūras iestādēs, piedalās padomju rakstnieku un mākslas darbinieku arodbiedrības nodaļas izveidošanā. Tuapses izglītības komisariātā Kraujiņu ieceļ par mākslas nodaļas vadītāju. Šajā laikā viņš saraksta aģitācijas lugu "Sarkanais arājs" (krievu valodā). Luga pārtulkota arī ukraiņu valodā.
1922–1924: dzīvo Suhumi, Krievijā un strādā Abhāzijas autonomās republikas laikraksta redakcijā par literārās nodaļas vadītāju.
1924: atgriežas Latvijā.
1930–1940: nodevies tikai rakstniecībai, saņēmis kultūras darbinieka pensiju.
No 1949: aizgājis pensijā un nodevies tikai rakstniecībai.

Profesionālā darbība

1900: pirmā publikācija – dzejolis "Bez ceļa" žurnāla "Austrums" 11. numurā.

Rakstniecībā Kārli Oļģertu Kraujiņu ievadījis Rūdolfs Blaumanis. Ar Blaumani iepazinies Sanktpēterburgā, laikā, kad Rūdolfs Blaumanis ir laikraksta "Pēterburgas Avīzes" literārās daļas "Purva mala" vadītājs. Blaumanis kritiski iztirzā Kraujiņa darbus, dod padomu un publicē viņa pirmos sacerējumus.

Kārļa Oļģerta Kraujiņa dramatiskie sacerējumi iestudēti radiofonā un galvenokārt uz pašdarbības teātru skatuvēm. Liriskā un satīriskā dzeja, tāpat proza publicēta periodikā, arī daudzos humoristiskos izdevumos.


Fabulas
1926: "Zīļu josta".Literārās pasakas
1940: "Daugavas vārava".
1960: "Saules bērns".


Lugas
1930: "Laimes karātavas".
1930: "Miss Latvija".
1932: "Dots pret dotu".
1932: "Kur laime mīt?".
1933: "Draugs un palīgs".
1933: "Kad ievas zied".
1933: "Mīlas talka".
1933: "Paša barots, paša audzināts"".
1934: "Mazie vistkopji".
1935: "Uz mūžības krustcelēm".
1936: "Kā Pārsliņa ceļoja uz sauli".


Memuāri
1973: "No atmiņu skrīņa".

Monogrāfijas
1930: "Apsīšu Jēkabs dzīvē un darbā".
1935: "Fricis Bārda dzīvē un darbā" (kopā ar Kārli Kārkliņu).
1937: "Gijs de Mopasāns dzīve un darbi".


Stāsti un tēlojumi
1931: "Miksis, Peksis un Ruksis".
1932: "Meteņi".
1934: "Lāča smēde".
1938: "Spoku dzirnas".
1942: "Zaļais pagalms".
1970: "Dzīves lokā".


Ārzemju autoru darbu tulkojumi
No krievu valodas

1945: Dmitrijs Furmanovs "Čapajevs".
1947: Fjodors Gladkovs "Cements".
1947: Vanda Vasiļevska "Kad iedegsies gaisma".
1950: Konstantīns Paustovskis "Krimas stāsti".
1957: Jelins-Pelins "Geraku dzimta", "Zeme".

Pseidonīms

Kaļvu Oļģerts, Rožmīlis, Roberts Ķilders

Izglītība

–1894
Velēnas draudzes skola
Draudzesskola

Darbavieta

Jāņa Rozes apgāds
Krišjāņa Barona iela 3, Rīga
Vadījis Jāņa Rozes grāmatnīcu.

1905–1908
Sanktpēterburga
Strādājis grāmatizdevniecībās "Просвещение" un "Культура".

1908–1917
Rostova pie Donas
Strādājis grāmatizdevniecības "Культура" filiālē Rostovā pie Donas.

1920
Novorosijska
Pēc padomju varas nodibināšanās Novorosijskā viņš bija apgabala Tautas saimniecības padomes sekretārs un juriskonsults. Kopā ar V. Meierholdu, F. Gladkovu u. c. nodibinājis Rakstnieku un mākslas darbinieku arodbiedrību, kurā ieņēmis atbildīgus amatus.

1921
Tuapse
Tuapses izglītības komisariāta mākslas nodaļas vadītājs

1922–1924
Suhumi
Strādājis laikraksta "Голос трудовой Абхазии" redakcijā par literārās nodaļas vadītāju.

1925
Laikraksts "Ziemeļlatvija" (1925–1940)
Valka
Redaktors

1926–1929
Laikraksts "Daugavas Vārds" (1926–1928)
Daugavpils
Redaktors

1940–1941
VAPP Grāmatu apgāds
Rīga
Tulkotājs un ārštata redaktors

1944–1945
VAPP Grāmatu apgāds
Rīga
Tulkotājs un ārštata redaktors

1945–1949
Latvijas PSR AP Prezidija izdevums "Ziņotājs"
Rīga
Atbildīgā redaktora vietnieks

Dzīvesvieta

1901–1908
Sanktpēterburga

1908–1919
Rostova pie Donas

1920
Novorosijska

1921
Tuapse

1922–1924
Suhumi

1924–1925
Valka

1926–1930
Daugavpils

1930–1975
Rīga

Dienests

1901–1905
Sanktpēterburga
Karadienesta laikā Pēterburgā bijis štāba
rakstvedis inženieru valdē.

Dalība organizācijās

1920
Novorosijska
Rakstnieku un mākslas darbinieku arodbiedrība.

Apglabāts

Rīgas Svētā Miķeļa kapi